Truy cập nội dung luôn

CHI TIẾT

Đảng bộ phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh: Thực hiện tốt công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động
01/10/2019

Đảng bộ phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị (CTĐ và CTCT) được hợp nhất từ 2 Chi bộ: Phòng Công tác Chính trị và phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng Công an tỉnh. Trước đây, mỗi Chi bộ luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Đến khi hợp nhất, Đảng bộ Phòng CTĐ và CTCT tiếp tục thể hiện rõ nét vị trí vai trò của mình trên các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công. Trọng tâm là tham mưu giúp Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh thống nhất, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác Văn phòng Đảng ủy, công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác đảng viên và thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh niên, phụ nữ; chức năng thường trực của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; nghiên cứu đề xuất Ban Thường vụ Đảng uỷ ban hành các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, ban hành quy chế làm việc của Đảng uỷ Công an tỉnh....  

Tại cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ phòng CTĐ và CTCT, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Bí thư Đảng uỷ- Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò, vị trí của đơn vị. Chỉ trong thời gian hơn 06 tháng từ khi hợp nhất, Đảng ủy - Ban Chỉ huy phòng đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, lãnh đạo CBCS an tâm công tác theo mô hình đơn vị mới, góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang trong 06 tháng đầu năm 2019. 

Lễ Công bố quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ tại Công an tỉnh Tiền Giang

 Đặc biệt là trong công tác tổ chức triển khai, học tập quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trên lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị, với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Đảng bộ phòng CTĐ và CTCT đã tham mưu Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị đảm bảo tính sát thực, giải pháp cụ thể; chủ động, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc quá trình thực hiện của các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh.

Đối chiếu với chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và nhiệm vụ công tác Công an năm 2019 của Bộ Công an, Công an tỉnh đã đạt được một số chỉ tiêu quan trọng như: giữ vững ổn định an ninh chính trị, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm 3,1%, điều tra án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,7%; tai nạn giao thông, cháy giảm cả 03 tiêu chí.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định trong xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy phòng CTĐ và CTCT đã tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ trước những khó khăn thử thách, nhất là trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới, khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường… Qua đó, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham mưu thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời để có những biện pháp, giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, sơ hở, thiếu sót để xây dựng nội bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh… Bởi thực tiễn đã chứng minh, tất cả hoạt động công tác đảm bảo an ninh trật tự đều đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng và công tác công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. 

Đối với công tác xây dựng đảng và công tác đảng viên, đơn vị đã Tham mưu tốt cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh ban hành các Quy định, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác đảng viên, cũng như các Hướng dẫn, Chương trình về thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào phụ nữ; công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em, công tác Công đoàn. Song song đó, Đảng uỷ - Ban chỉ huy phòng còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt Công tác tuyên truyền, Công tác văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, Công tác thi đua, khen thưởng và Công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật.

Trước tình hình chính trị, kinh tế, ANTT hiện nay đòi hỏi công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị phải được thực hiện kịp thời, có những biện pháp, cách làm phù hợp, để nâng cao nhận thức, sức chiến đấu của mỗi tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Theo đó, đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng; cần có kiến thức, trong sáng, tận tụy, sâu sát, say mê với công việc. Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát phải tỉ mỉ, chính xác, kịp thời, khách quan, công tâm, trong sạch. Với truyền thống của ngành xây dựng Đảng, truyền thống của lực lượng CAND anh hùng, Phòng CTĐ và CTCT Công an Tiền Giang sẽ không ngừng nỗ lực, học tập, thực hiện, đi đầu trong thực hiện các Nghị quyết của Đảng, để từ đó tham mưu các chương trình, kế hoạch sát hợp với thực tiễn, từng thời kỳ, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh nhà  trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, ngành và Nhân dân giao phó./.

ĐặngThanh

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-