Truy cập nội dung luôn

CHI TIẾT

Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội Chi hội luật gia Công an tỉnh, nhiệm kỳ VIII (2021-2025)
19/11/2021

Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh, ngày 19/11/2021, Chi hội luật gia Công an tỉnh tổ chức Đại hội Chi hội luật gia Công an tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2025. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Văn Lan - Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Tiền Giang, đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Khắc - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, cùng 70 đồng chí Hội viên Chi hội luật gia Công an tỉnh là chỉ huy, cán bộ chiến sĩ của các đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh.

  Đoàn Chủ tịch Đại hội Chi hội luật gia Công an tỉnh nhiệm kỳ VIII (2021-2025)

Đại hội đã thông qua các văn kiện gồm: Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VII (2016-2020) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VIII (2021-2025); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi hội luật gia Công an tỉnh nhiệm kỳ VII (2016-2020).

Nội dung văn kiện đã tập trung đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội viên trong nhiệm kỳ qua, nhất là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật: Phục vụ Tỉnh ủy ban hành 05 Nghị quyết lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự; Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 05 Nghị quyết; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 05 Chỉ thị, 07 Quyết định. Đã thẩm định 591 văn bản có liên quan đến công tác pháp chế, hệ thống hóa 356 văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương mới ban hành, 124 văn bản của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực thi hành. Tổ chức 02 Hội thảo, 08 Hội nghị, góp ý 420 văn bản quy phạm pháp luật… Công tác tuyên truyền pháp luật thường xuyên được quan tâm, tổ chức thực hiện như: thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ chủ chốt, các đơn vị địa phương các văn bản quy phạm pháp luật, hội nghị, hội thảo khoa học, triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (09/11), cấp phát sách pháp luật……

Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Chi hội luật gia Công an tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025 đã tập trung đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Chi hội trưởng, Chi Hội Phó thường trực, Chi hội Phó và các Ủy viên Ban Chấp hành chi hội trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của Hội luật gia, về xây dựng Hội đạt vững mạnh. Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2016-2020, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho Chi hội luật gia Công an tỉnh và 06 cá nhân; Thường trực Hội luật gia tỉnh khen thưởng cho 05 cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác Hội luật gia nhiệm kỳ 2016-2020.

Ban Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác của  Hội luật gia nhiệm kỳ 2016-2020

Đại hội đã bầu bầu ra Ban Chấp hành Hội luật gia Công an tỉnh lần VIII (2021-2025) gồm 07 đồng chí, trong đó bầu Chi hội trưởng Chi hội luật gia Công an tỉnh là đồng chí trong Ban Chỉ huy phòng Tham mưu, Chi hội phó Thường trực là đồng chí Đội Trưởng đội pháp chế và quản lý khoa học thuộc phòng Tham mưu, Chi hội phó là đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành là chỉ huy các cấp thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, đây là những đồng chí có đủ đức, tài, uy tín lãnh đạo Hội viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VIII (2021–2025) đã đề ra.

Ban Chấp hành Hội luật gia Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội chi hội luật gia Công an tỉnh nhiệm kỳ VIII (2021-2025), trong đó Đại hội đã quyết định các nội dung:

Thống nhất thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động nhiệm kỳ VII (2016-2020) và phương hướng nhiệm kỳ VIII (2021-2025) đã trình tại Đại hội.

Thống nhất với mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021-2025. Trong đó, mục tiêu tổng quát là phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vững mạnh, toàn diện, đội ngũ hội viên Chi Hội luật gia tỉnh theo 06 chuẩn mực đạo đức của Hội viên Hội luật gia Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể: Về tổ chức là củng cố và kiện toàn tổ chức Hội, tiếp tục phát triển hội viên Chi hội luật gia Công an tỉnh; Về hội viên trong nhiệm kỳ phát triển ít nhất 10 hội viên vào Chi hội luật gia Công an tỉnh; Về tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tư vấn pháp luật hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao nhất là tham mưu tư vấn pháp luật; Về phổ biến giáo dục pháp luật hoàn thành 100% các nhiệm vụ Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Công an tỉnh giao và các nhiệm vụ được đề ra trong chương trình, kế hoạch hàng năm của Trung ương hội và Hội Luật gia tỉnh; Về thi đua 90% cán bộ hội đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, 10% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Đại hội đã kêu gọi toàn thể hội viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, tăng cường đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VIII (2021-2025), góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xa hội, xây dựng lực lượng Công an Tiền Giang trong sạch, vững mạnh.

Diễm Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-