Truy cập nội dung luôn

CHI TIẾT

Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm công tác lý luận CAND trong tình hình mới; Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021 - 2026
23/11/2021

Ngày 23/11/2021, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm công tác lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới; Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021 - 2026. Tại Công an Tiền Giang, lãnh đạo Ban Giám đốc, Hội đồng Lý luận Công an tỉnh, Ban chỉ huy phòng Tham mưu và cán bộ Đội Pháp chế và quản lý khoa học dự, nghe quán triệt.

Trong 10 năm qua, lý luận Công an nhân dân đã tập trung nghiên cứu làm rõ những xu hướng diễn biến của tình hình an ninh, chính trị thế giới; những tác động tích cực và tiêu cực đến an ninh trật tự của Việt Nam; tình hình hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Trên cơ sở đó đề ra quan điểm, phương châm, nguyên tắc, đối sách, biện pháp đấu tranh với các thế lực thù địch và các loại tội phạm; các giải pháp trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiều vấn đề nổi lên như: an ninh phi truyền thống, an ninh biển, đảo; phòng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; an ninh mạng; an ninh trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc trong thời kỳ hội nhập quốc tế; tội phạm xuyên quốc gia; những vấn đề đặt ra đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay, …. Đã được lý luận Công an nhân dân nghiên cứu, góp phần luận giải, làm sáng tỏ.

Công tác nghiên cứu, xây dựng, phát triển lý luận Công an nhân dân đã được nhiều kết quả quan trọng. Đã thực hiện hoàn thành khoảng 2.685 nhiệm vụ nghiên cứu lý luận với nhiều hình thức khác nhau, tổ chức gần 500 hội thảo khoa học các cấp, 1.338 sách chuyên khảo, 750 tổng kết thực tiễn …; kết hợp với nghiên cứu gần 2.300 đề tài khoa học các cấp, 126 chuyên đề chiến lược, xây dựng 719 báo cáo chuyên đề, biên soạn 1 bộ Bách khoa thư CAND Việt Nam gồm 7 phần, 1 quyển Bách khoa toàn thư Việt Nam (quyển An ninh). Trong đó Hội đồng lý luận Bộ Công an đã làm tốt vai trò tư vấn, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ lý luận.

Hội nghị cũng đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021 – 2026, nhằm đưa công tác lý luận khoa học ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021 - 2026

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về công tác lý luận CAND đến toàn thể CBCS nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác lý luận, là cơ sở thực tiễn để lực lượng Công an các cấp vận dụng vào các hoạt động công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

 Lực lượng Công an Tiền Giang, trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA ngày 06/6/2012 của Đảng ủy  Công an Trung ương và Chỉ thị số 05/CT-BCA-V21 ngày 06/6/2012 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới”, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Qua triển khai, quán triệt đã nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, chỉ huy, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác lý luận Công an nhân dân đối với thực tiễn công tác Công an. Trên cơ sở đó, nâng cao vai trò trách nhiệm và ý thức tự giác của mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ tốt yêu cầu công tác.

Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chú trọng công tác tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ nhằm đánh giá tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các hệ, loại đối tượng; kết quả đạt được; hạn chế, thiếu sót; những vấn đề bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; trên cơ sở đó đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả các chuyên đề trong thời gian tới.

Bên cạnh tổng kết công tác nghiệp vụ cơ bản; các chuyên đề về đảm bảo an ninh trong các lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn; Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an Tiền Giang; Tổng kết 30 năm công tác tôn giáo; Tổng kết 20 năm công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”;… Từ năm 2012 đến nay, Công an tỉnh đã đăng ký, triển khai nghiên cứu 1 đề tài khoa học cấp Bộ, 36 đề tài khoa học cấp cơ sở. Nội dung các đề tài nghiên cứu được lựa chọn tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực cấp thiết trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Kết quả nghiên cứu các đề tài đã phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, chiến đấu của các lực lượng nghiệp vụ. Đồng thời là cơ sở khoa học để góp phần bổ sung, phát triển, hoàn thiện các biện pháp công tác Công an, lý luận Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

Trong 10 năm qua, Công an tỉnh Tiền Giang đã đấu tranh, khám phá thành công nhiều chuyên án lớn, đặc biệt là các vụ án được dư luận xã hội quan tâm như vụ buôn lậu 92 kg vàng, vụ án giết người cướp tài sản do Nguyễn Hoài Nam thực hiện, vụ buôn lậu xăng dầu do Trần Thế Hùng cầm đầu, điều tra làm rõ đường dây đưa phụ nữ ra nước ngoài trái phép,… Qua công tác đấu tranh chuyên án, điều tra, xử lý các vụ án, Công an tỉnh đã tổ chức các cuộc họp tổng kết rút kinh nghiệm, nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, góp phần bổ sung, phát triển lý luận Công an nhân dân. Đồng thời là cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, đường lối, chính sách, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự phù hợp với công tác lý luận trong tình hình hiện nay.

 Xuân Triêu

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-