Truy cập nội dung luôn

CHI TIẾT

Lực lượng An ninh nhân dân 73 năm công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng và trưởng thành
15/07/2019

Ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám 1945; Lực lượng An ninh nhân dân được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản Cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ Cách mạng, bảo vệ Nhân dân. Vừa ra đời, lực lượng An ninh nhân dân đã đắm mình vào cuộc đấu tranh vô cùng cam go, quyết liệt với liên minh phản Cách mạng trong - ngoài, mưu đồ lật đổ chính quyền Cách mạng non trẻ.

Ngày 12/7/1946, lực lượng An ninh đã huy động gần 200 trinh sát, công an xung phong và một trung đội tự vệ chiến đấu phối hợp, đập tan âm mưu đảo chính phản Cách mạng, góp phần giữ vững chính quyền Cách mạng đang trong thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Sự kiện đó được xác định là 1 mốc son, đặt nền móng cho truyền thống anh hùng của lực lượng lượng An ninh nhân dân. Và, các thế hệ nối tiếp không ngừng bồi đắp, kế thừa, phát huy để phẩm chất đó ngày một rạng rỡ hơn.

Chính vì vậy, ngày 24/5/2001, Bộ trưởng Bộ Công an ra Quyết định số 457/2001/QĐ-BCA(X11) chính thức công nhận "Ngày 12/7/1946 là ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân".

Trải qua các thời kỳ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ An ninh nhân dân đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu, lập nhiều chiến công trên mặt trận đấu tranh chống phản Cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân đã ghi nhận, đánh giá cao những công lao, cống hiến của lực lượng An ninh nhân dân.

Ở Tiền Giang, sau Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 25/8/1945, Quốc gia tự vệ cuộc Mỹ Tho - Gò Công được thành lập, đây là tiền thân của Công an Tiền Giang (CATG) ngày nay, trong đó có lực lượng An ninh nhân dân (ANND). Trải qua 73 năm chiến đấu, xây dựng lực lượng và trưởng thành, cùng với lực  lượng ANND cả nước, ANND CATG luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân toàn dân ta thực hiện thắng lợi công cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, và Đế Quốc Mỹ,  lực lượng an ninh Mỹ Tho - Gò Công  luôn sát cánh cùng các lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân bảo vệ an toàn vùng căn cứ kháng chiến, đưa đón và bảo vệ an toàn cán bộ lãnh đạo xuống chiến trường để lãnh đạo cuộc kháng chiến; thực hiện tốt nhiệm vụ “bảo mật, phòng gian, diệt ác phá kiềm” bảo vệ an toàn các cuộc hội nghị quan trọng để các đồng chí lãnh đạo bàn bạc quyết định những chủ trương, chiến lược quan trọng để đánh địch. Trong công tác, chiến đấu với một tương quan lực lượng ít hơn địch nhiều lần, lực lượng an ninh đã dựa vào Nhân dân sáng tạo nhiều cách đánh hiệu quả cao ...  cho đến tổng tiến công, nổi dậy và giành chiến thắng mùa xuân năm 1975.

Trong những thập niên cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ hòng chuyển hóa thể chế chính trị ở Việt Nam. Lực lượng an ninh Nhân dân Công an Tiền Giang đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng phản bác các luận điệu tuyên truyền chiến tranh tâm lý của địch, kịp thời phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động của những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, đòi đa nguyên, đa đảng. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh vô hiệu hoá âm mưu, hoạt động của các tổ chức phản động người Việt lưu vong , bắt nhiều tên xâm nhập làm thất bại ý đồ liên kết trong ngoài của địch. Tiến hành nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các phần tử phản động không để công khai hình thành tổ chức chống đối trong nước . Kịp thời tham mưu cho Đảng bộ, Chính quyền tập trung giải quyết các vấn đề nổi lên đảm bảo an ninh chính trị.

Khối An ninh nhân dân- Công an Tiền Giang so kết phong trao thi đua Vì ANTQ 6 thang dau nam  năm 2019. Ảnh: TrongTín

Cùng với công tác đấu tranh chống hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, lực lượng An ninh nhân dân CATG  đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể, làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các lễ, hội, các đoàn khách quốc tế thăm và làm việc tại Tiền Giang. Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh kinh tế đã kịp thời đấu tranh khám phá nhiều vụ sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả, hàng lậu, hàng cấm …, góp phần ổn định an ninh tiền tệ - tài chính của đất nước. Chiến công nổi bật của lực lượng an ninh nhân dân trong thời kỳ đổi mới là giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để bị động bất ngờ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội của địa phương.

Thanh Duy

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-