Truy cập nội dung luôn

CHI TIẾT

Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự góp phần đảm bảo trị an tại cơ sở
20/06/2019

Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, xác định: “Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Cùng với những thành tích trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…”

Ngày nay, các tổ chức quần chúng tiếp tục thể hiện vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và là lực lượng nòng cốt giúp cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, trong các tổ chức quần chúng phải kể đến vai trò của Bảo vệ dân phố, Dân phòng, tổ Nhân dân tự quản, Đội Công nhân xung kích tự quản về ANTT trong doanh nghiệp [1].

Thực tiễn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua trên địa bàn Tiền Giang cho thấy:

(1) Các tổ chức quần chúng đã chủ động tham gia ngày càng nhiều vào việc góp ý, xây dựng các văn bản pháp luật, kế hoạch, chương trình phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trực tiếp xây dựng hương ước, quy ước an ninh, trật tự trong khu dân cư, xã, phường, thị trấn…

(2) Các tổ chức quần chúng nhận thức ngày càng rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, tích cực phối hợp lực lượng Công an, Quân sự tuần tra kiểm soát, giải quyết các hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm hành chính; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; quản lý giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại xã, phường, thị trấn; tham gia bảo vệ hiện trường; hòa giải, động viên nhân dân đoàn kết, thân ái xây dựng tình làng nghĩa xóm,… Qua 10 năm (2006 – 2016): Bảo vệ dân phố (có 29 ban, 160 tổ, 767 thành viên), phát hiện báo cáo cho Cảnh sát khu vực và chính quyền cơ sở chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp giải quyết 821 trường hợp mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân không để kéo dài; giúp cho lực lượng Công an cơ sở làm rõ bắt xử lý 53 đối tượng trộm tài sản, 387 đối tượng cờ bạc, 23 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý; mời 351 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật làm cam kết không tái phạm, cung cấp 641 tin có liên quan đến tội phạm và tệ nạn xã hội. Kết hợp với Cảnh sát khu vực, đội Dân phòng tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh, trật tự được 5.869 cuộc với 22.517 lượt đồng chí tham gia, qua đó phát hiện bắt giữ 84 đối tượng trộm tài sản; 102 vụ cờ bạc ăn thua bằng tiền, giải tán 935 nhóm thanh niên với 2.725 người tụ tập đêm khuya gây mất trật tự; đề nghị thu dọn 2.391 trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 2.721 đối tượng tù được hưởng án treo, tù tha về, đối tượng đặc xá; đối tượng giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 163/NĐ-CP (nay là Nghị định số 111/NĐ-CP) của Chính phủ; phối hợp tổ chức được 5.724 cuộc họp dân, có trên 15.600 lượt người dự tuyên truyền vận động nhân dân trong khu phố chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định về an ninh, trật tự; tổ chức thực hiện phong trào tự quản về an ninh, trật tự ở khu phố, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức bảo vệ hiện trường 283 vụ,  cấp cứu 81 nạn nhân. Đội Dân phòng (có 936 đội 6.413 thành viên) phối hợp với lực lượng Công an và Dân quân tự vệ tổ chức tuần tra kiểm soát trong các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh, trật tự các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị 97.684 cuộc, có 233.548 lượt đ/c tham gia. Kết quả bắt 7.056 đối tượng trộm tài sản, giải tán 36.474 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, tạm giữ 1.247 xe môtô không giấy tờ, đề xuất lực lượng Công an xử phạt 2.511 vụ vi phạm. Tham gia bảo vệ 75.687 hiện trường vụ việc, phối hợp lực lượng Công an giữ gìn trật tự công cộng và bảo vệ các phiên toà xét xử lưu động 3.148 cuộc, có 9.274 lượt đ/c tham gia. Cung cấp 14.847 tin có giá trị giúp lực lượng Công an truy bắt 1.476 đối tượng truy nã, vận động 417 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú. Phối hợp cùng lực lượng Công an truy bắt 7.056 đối tượng trộm tài sản, thu hồi tài sản trị giá trên 2 tỉ đồng. Tổ Nhân dân tự quản về an ninh, trật tự (có 12.430 tổ NDTQ) đã tham gia hòa giải 4.852 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tham gia công tác bảo vệ hiện trường 23.174 vụ; vận động được 211 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú; quản lý, giáo dục, giúp đỡ 6.214 người vi phạm pháp luật, đã có 2.273 người tiến bộ trở thành công dân tốt trong cộng đồng dân cư. Tổ chức họp dân trên 1.386.000 cuộc có trên 32.413.000 lượt người dự.

(3) Các mô hình tổ chức quần chúng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự được nhân dân ủng hộ và tham gia xây dựng rộng khắp trên địa bàn tỉnh, phù hợp với điều kiện địa phương. Đến nay toàn tỉnh có 51 mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng như: “Cổng tự quản về ANTT”; “Ánh sáng phòng, chống tội phạm”; “Xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn không có mại dâm, ma túy”; “Xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn không có trẻ em làm trái pháp luật”; “Quản lý giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư”; “Thêm yêu cuộc sống, thắp sáng niềm tin”; “Mua thẻ bảo hiểm y tế cho Tổ nhân dân tự quản”; “Tự quản về  an ninh, trật tự”; “Liên kết đảm bảo an ninh, trật tự”; "Camera phòng, chống tội phạm"; “Tổ công nhân, Tổ sinh viên tự quản về an ninh, trật tự”... đến nay trên toàn tỉnh đã nhân rộng được: 1.864 cổng tự quản về ANTT; 1.442 tuyến đường ánh sáng phòng, chống tội phạm với tổng chiều dài 2.025,7km; lắp đặt 1.050 camera phòng, chống tội phạm; 2.161 tổ công nhân, sinh viên tự quản về an ninh, trật tự…; các mô hình đã phát huy tác dụng trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, cơ sở, khẳng định vai trò của các tổ chức quần chúng trong tham gia bảo vệ ANTT.

Với kết quả đạt được, Bảo vệ dân phố được Công an tỉnh tặng Giấy khen 62 cá nhân, Ủy ban nhân dân cùng cấp tặng Giấy khen cho 80 tập thể và 106 cá nhân. Đội Dân phòng được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 66 tập thể, 65 cá nhân; Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 336 lượt tập thể, 305 lượt cá nhân; UBND các huyện, thành, thị tặng Giấy khen 461 lượt tập thể, 481 lượt cá nhân; UBND xã, phường, thị trấn biểu dương 1069 lượt tập thể, 1579 lượt cá nhân. Tổ NDTQ được UBND tỉnh tặng bằng khen cho 398 tập thể, 227 cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 103 tập thể, 351cá nhân; Công an tỉnh tặng giấy khen cho 1.938 lượt tập thể, 2.258 lượt cá nhân; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tặng giấy khen 1.884 lượt tập thể, 2.386 lượt cá nhân; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn biểu dương 4.826 lượt tập thể, 7.823 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

(4) Các tổ chức quần chúng tích cực giúp đỡ, xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh. Thông qua diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” đã đóng góp nhiều ý kiến về quy trình công tác, thái độ ứng xử, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sỹ…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong bảo vệ an ninh, trật tự ở một số cơ sở còn hình thức, chưa hiệu quả. Nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự chưa được triển khai sâu rộng trong nhân dân; công tác bảo vệ an ninh, trật tự chưa được cụ thể hóa và chưa phù hợp với yêu cầu huy động nhân dân tham gia quản lý trật tự an toàn xã hội; tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của người dân thông qua sinh hoạt ở các tổ chức quần chúng chưa được các cấp chính quyền xem xét và giải quyết thỏa đáng; những tố cáo, tố giác của người dân về tội phạm, tham nhũng chậm xử lý; mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân chưa được hòa giải đến nơi, đến chốn.

Nguyên nhân là do một số cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chưa thật sự quan tâm, chăm lo về vật chất, tinh thần để động viên thúc đẩy các hoạt động tổ chức quần chúng, chưa huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an một số đơn vị, địa phương chưa phát huy được vai trò tham mưu, nòng cốt trong xây dựng phong trào, chưa kịp thời thay đổi những mô hình không còn phù hợp; vai trò phối kết hợp giữa các ban ngành, đoàn thể chưa có sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ. Công tác củng cố, nâng chất lượng hoạt động các tổ chức quần chúng chưa được duy trì thường xuyên, hoạt động của các tổ chức quần chúng chưa đều, một số nơi hoạt động cầm chừng, huy động hộ dân tham gia sinh hoạt tổ chưa cao; nội dung sinh hoạt thiếu phong phú, kinh phí hoạt động còn gặp khó khăn; lực lượng nòng cốt một số nơi chưa hỗ trợ tích cực cho người dân trong đấu tranh, tố giác tội phạm dẫn đến tâm lý e ngại sợ trả thù...

Để phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng phong trào  toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong thời gian tới cần tập trung  thực hiện một số công tác trọng tâm như sau:

(1) Tiếp tục nghiên cứu nắm vững quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào cách mạng khác. Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai sâu rộng, thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là: Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính Phủ về “Biện pháp vận động quần chúng đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”; Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28, ngày 21/4/2014 của Bộ Công an về “Tăng cường xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”…

(2) Đảm bảo cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của các tổ chức quần chúng trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

(3) Đẩy mạnh tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức quần chúng trên các phương tiện thông tin, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trong các đợt ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội… để nhân dân hiểu và tạo điều kiện giúp đỡ; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

(4) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của các tổ chức quần chúng theo hướng tạo điều tốt nhất để các tổ chức này phát huy vai trò của mình trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đây là lực lượng gần dân, là cầu nối quan quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, Công an với nhân dân; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến nhân dân. Do đó cần tăng cường chỉ đạo và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc xây dựng các tổ chức quần chúng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

(5) Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức quần chúng, kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để chấn chỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức này; rà soát, củng cố, phân loại, kiện toàn lực lượng; thanh loại các thành viên hoạt động kém hiệu quả, vi phạm quy định; chọn những người tích cực, được nhân dân tín nhiệm bổ sung vào lực lượng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ phù hợp với từng đối tượng, sát tình hình thực tế.

(6) Quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các thành viên tổ chức quần chúng khi có hữu sự; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức quần chúng, nhằm động viên khích lệ tinh thần, tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng an tâm, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Tóm lại, quần chúng, nhân dân là người làm nên lịch sử, đã đóng góp nhiều sức người, sức của cho hoạt động cách mạng trong thời chiến cũng như trong thời bình. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định có dân là có tất cả “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, với tư tưởng “Nước lấy dân làm gốc” là bài học vô cùng quý báu từ truyền thống lịch sử đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước của dân tộc ta; thấm nhuần tư tưởng trên, Đảng, Nhà nước ta đề ra nhiều chủ trương và ban hành nhiều văn bản quan trọng, tiếp tục khẳng định sự quan tâm đặc biệt và đánh giá cao vai trò, sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 


[1] Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 20/6/2007 về triển khai Nghị định 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố trên địa bàn Tiền Giang cho các sở, ban, ngành tỉnh; Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 Quy định về tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 1/8/2008 Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 Quy định về tổ chức và hoạt động của Đội Công nhân xung kích tự quản về ANTT trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-