Truy cập nội dung luôn

CHI TIẾT

THÔNG BÁO (V/v Tạm giữ xe vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ)
29/10/2019

Hiện nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ 107 xe môtô hai bánh, 01 xe ôtô vi phạm trong lĩnh vực TTATGT đường bộ quá hạn nhưng không có người đến xử lý, đặc điểm các loại xe như sau:

STT

Màu sơn

Biển số

Số khung

 

Số máy

 

Loại xe

 1.  

ĐỎ

63FL-4029

VDPWCB014DP009735

VDP1P39FMB009735

2 bánh

 1.  

ĐỎ

29V8-3737

RLHHC09036Y502931

HC09E-6502992

2 bánh

 1.  

XANH-ĐEN

67F8-3693

FT110-200000444

LF1P53FMH-Y0000444

2 bánh

 1.  

ĐỎ

63S6-8416

VDCDCG034UM003384

VUMDCYG150FMG-4P103384

2 bánh

 1.  

ĐỎ

63B1-289.22

RRKWCHXUM8X058191

VTTJL1P52FMH-058191

2 bánh

 1.  

ĐEN

95B1-085.53

RPEWCH3PE6A-204388

VDEJQ152FMH-204388

2 bánh

 1.  

ĐỎ-ĐEN

59X1-012.31

RLCN22S20-9Y052386

22S2-052385

2 bánh

 1.  

ĐEN

66N7-4666

RLGH125MD-9D002510

VMVTFA-D-002510

2 bánh

 1.  

ĐỎ

52S5-2866

RMMWCH6MM-71628897

VDP1P52FMH-628897

2 bánh

 1.  

ĐỎ

66P1-150.61

RMUWCH1MU-71103183

VHU1P52FMH-A-103183

2 bánh

 1.  

ĐEN

83P3-074.22

RLCUE1710H-Y157882

E3T6E-231829

2 bánh

 1.  

ĐEN

51L8-5381

RNAWCHENA-61225871

VZS152FMH-225871

2 bánh

 1.  

XANH

63S6-4824

VDCDCG034UM-000450

LC150FMG-00686388

2 bánh

 1.  

TÍM

72X1-9447

RNDDCG6ND-81002754

VDGZS150FMG-N002754

2 bánh

 1.  

ĐEN

64H9-1995

RMKWCH4UM6K432608

VKV1P52FMH-R-432608

2 bánh

 1.  

ĐỎ

86S2-0430

RRKWCH1UM8XN-33379

VTT29JL1P52FMH-033379

2 bánh

 1.  

ĐỎ

63V5-9435

RRKWCH0UM5XN-00246

VTT06TL1P52FMH-000246

2 bánh

 1.  

ĐỎ

51U7-0972

WC110-200101041

LC152FMH-Y0422844

2 bánh

 1.  

NÂU

60H9-4686

LLCLXL305Y1B-26779

LC150FMG-00473279

2 bánh

 1.  

XANH

52M4-6303

RLHJA0201YY011102

JA02E-0011116

2 bánh

 1.  

XANH

61N5-0681

RPHWCHBUM5H-070308

RPTDS152FMH-00070308

2 bánh

 1.  

ĐEN

59M1-156.99

RNDWCH0ND61V-03882

VDGZS152FMH-WT00003882

2 bánh

 1.  

XANH-ĐEN

67X1-0607

RNDWCH1ND91N-43052

VDGZS152FMH-N-343052

2 bánh

 1.  

ĐỎ

64B1-446.25

RRKWCH0UM6XV-00526

VTT12JL1P52FMH-000526

2 bánh

 1.  

XANH

51F6-4181

KV100-2-99001142

150FM-99121104

2 bánh

 1.  

ĐỎ

55Y7-6500

RNRWCH3UM-91110287

RNRHC152FMH-110287

2 bánh

 1.  

XANH

83S1-3580

RPHWCHBUM5H-184966

RPTDS152FMH-00184966

2 bánh

 1.  

VÀNG

52F3-7012

VFMDCG053FM-000792

VFMZS150FMG-2-00000792

2 bánh

 1.  

NÂU

65H4-6958

VSADCG012SA-006332

1P50FMG-3-20243532

2 bánh

 1.  

XANH

67M2-9457

RRKWCH1UM6XE-02073

VTT22JL1P52FMH-002073

2 bánh

 1.  

NÂU

64K3-9692

VPDDCG033PD-003599

VPDHA150FMG-30003599

2 bánh

 1.  

VÀNG-ĐEN

65H9-3568

VDGBCH0B4DG-000691

VUMYG150FMH-010691

2 bánh

 1.  

ĐỎ-ĐEN

61Z4-4367

RLPDCHBUM8B004872

VZS152FMH-421872

2 bánh

 1.  

ĐEN

63X1-3273

RPDDCH4PD6A-010449

VLFPD1P52FMH-3-5A210449

2 bánh

 1.  

XANH

61H8-6186

RLHHC08042Y-304533

HC08E-0304180

2 bánh

 1.  

XANH

36N5-6040

RNDWCH1ND72L-03536

VDGZS152FMH-Z-003536

2 bánh

 1.  

ĐEN

49T9-0570

VPDBCH044PD000391

VLG1P52FMH-3-00000391

2 bánh

 1.  

ĐEN

61L2-9947

VDPPCG0021P-021675

VDP1P50FMG-021675

2 bánh

 1.  

XANH

65B2-079.18

RLGSA10BH6H-003983

VMSA2B-H-003983

2 bánh

 1.  

ĐỎ

47L3-6690

RNDDCHTND-51501485

VDGZS152FMH-N-50001485

2 bánh

 1.  

NÂU

63S1-0146

VTTPCG022TT-041439

VTT1P50FMG-041439

2 bánh

 1.  

ĐỎ

63X7-7804

RMWDCG4MW7H-007900

VZS150FMG-007900

2 bánh

 1.  

ĐỎ

67N1-1358

RRKWCH2UM7XK-00963

VTT43JL1P52FMH-000963

2 bánh

 1.  

ĐEN

68U5-3228

RMEWCHMME8A-111569

VME152FMH-C-111569

2 bánh

 1.  

ĐỎ

36L9-2177

RRHWCH9RH6A-003289

LC150FMG-1-A-00044147

2 bánh

 1.  

NÂU

65L1-0069

RPHDCGTXM6H-154637

RPTDS150FMG-00154637

2 bánh

 1.  

XANH

61L6-8174

RPHWCHUUM5H-120512

RPTDS152FMH-00120512

2 bánh

 1.  

XANH

63B9-921.38

VPDBCH013PD023449

VPD0R152FMH-00023449

2 bánh

 1.  

ĐỎ

63X1-0185

RMCWCH3UM-61003914

VUMYG150FMH-139914

2 bánh

 1.  

ĐỎ

86PA-2829

RNDDCBKND91-032852

VDGZS139FMB-N-032852

2 bánh

 1.  

XANH

71S4-0224

RNDWCH0ND51E-01854

VDGZS152FMH-T-00001854

2 bánh

 1.  

NÂU

KHÔNG SỐ

VKVDCG064UM-505904

VKV1P50FMG-H-505904

2 bánh

 1.  

ĐEN

94H1-002.02

RLGSA10BH6H-009700

VMSA2B-H-009700

2 bánh

 1.  

NÂU

60S2-7648

VTLLCG012TL-000597

ZS150FMG-82B01447

2 bánh

 1.  

NÂU

63K2-8116

VVNPCG0031S-054966

1P50FMG-3-10327222

2 bánh

 1.  

NÂU

60K5-5853

YX100-200103713

LC150FMG-01082636

2 bánh

 1.  

XANH

63V9-8520

RNDWCH0ND61H-01603

VDGZS152FMH-VR-00001603

2 bánh

 1.  

ĐỎ

63K1-4387

LZSXCHLS-Y0000386

LF1P52FM-Y0245800

2 bánh

 1.  

XANH

62H8-7881

VSADCH064SA-002337

VSALC152FMH-002337

2 bánh

 1.  

ĐEN

61L2-8453

RLGH125GD-7D042727

VMM9BE-D-042727

2 bánh

 1.  

VÀNG-ĐEN

77Y2-3403

RLCS16S10-9Y064670

16S1-064674

2 bánh

 1.  

VÀNG

67H9-1056

VNAPCH00213-000041

LC152FMH-02052587

2 bánh

 1.  

XANH

63AC-045.42

VDPPCH0011P-028204

VVNZS139FMB-200432

2 bánh

 1.  

XANH

63B2-347.91

VKVDCH033UM-013970

VLFKV1P52FMH-3-4F413970

2 bánh

 1.  

NÂU

52L7-0071

LYLXCHL15Y-Y0000075

LC150FMG-01008261

2 bánh

 1.  

XANH

77M2-1684

RLHHC08092Y-316001

HC08E-0316131

2 bánh

 1.  

ĐEN

63X7-1770

RNTWCH1NT-51016935

VNT1P52FMH-00016935

2 bánh

 1.  

NÂU

63K3-8712

VNSPCG0011S-220307

1P50FMG-3-10466307

2 bánh

 1.  

NÂU

52Z1-5389

KHÔNG RÕ

*****0983

2 bánh

 1.  

NÂU

52Z1-7744

KHÔNG RÕ

*****0042

2 bánh

 1.  

ĐEN

51T8-6839

KHÔNG RÕ

*****27558

2 bánh

 1.  

ĐỎ

60H9-2183

KHÔNG RÕ

*****15128

2 bánh

 1.  

ĐỎ-ĐEN

63FR-2830

*****6600

*****6600

2 bánh

 1.  

ĐEN-TRẮNG

63S8-1208

KHÔNG RÕ

*****3987

2 bánh

 1.  

TRẮNG

71B1-947.86

KHÔNG RÕ

*****31007

2 bánh

 1.  

NÂU

63K1-6622

KHÔNG RÕ

*****4399

2 bánh

 1.  

VÀNG

60AF-002.93

KHÔNG RÕ

KHÔNG RÕ

2 bánh

 1.  

TÍM

72F3-2109

KHÔNG RÕ

*****2954

2 bánh

 1.  

ĐEN

63B6-000.72

KHÔNG RÕ

*****0787

2 bánh

 1.  

XANH

63X7-8791

KHÔNG RÕ

KHÔNG

2 bánh

 1.  

ĐỎ

60N1-5966

KHÔNG RÕ

*****9709

2 bánh

 1.  

VÀNG

63L1-0011

KHÔNG RÕ

*****41406

2 bánh

 1.  

XANH

63V7-5365

KHÔNG RÕ

*****0358879

2 bánh

 1.  

XANH

72F2-7379

*****00961

KHÔNG RÕ

2 bánh

 1.  

ĐỎ

63S4-8878

KHÔNG

KHÔNG

2 bánh

 1.  

ĐEN

51F9-2002

KHÔNG

KHÔNG

2 bánh

 1.  

ĐEN

KHÔNG SỐ

KHÔNG RÕ

*****7141

2 bánh

 1.  

TÍM

24K3-9308

KHÔNG RÕ

*****0039

2 bánh

 1.  

NÂU

81K1-6275

KHÔNG RÕ

*****3374

2 bánh

 1.  

XANH

53R6-6062

KHÔNG RÕ

*****77564

2 bánh

 1.  

XANH

63B7-062.10

KHÔNG RÕ

*****0722

2 bánh

 1.  

NÂU

62F1-6649

KHÔNG RÕ

*****4097

2 bánh

 1.  

ĐỎ

67H8-8828

KHÔNG RÕ

*****90967

2 bánh

 1.  

XANH

53R3-5054

KHÔNG RÕ

KHÔNG RÕ

2 bánh

 1.  

NÂU

53X9-7204

KHÔNG RÕ

*****01857324

2 bánh

 1.  

ĐEN

KHÔNG SỐ

KHÔNG

KHÔNG

2 bánh

 1.  

XANH

KHÔNG SỐ

KHÔNG

KHÔNG

2 bánh

 1.  

XANH

KHÔNG SỐ

KHÔNG RÕ

*****6291

2 bánh

 1.  

ĐEN

KHÔNG SỐ

KHÔNG RÕ

*****4576

2 bánh

 1.  

XANH

KHÔNG SỐ

KHÔNG

KHÔNG

2 bánh

 1.  

XANH

KHÔNG SỐ

KHÔNG RÕ

*****1969

2 bánh

 1.  

XANH

KHÔNG SỐ

*****0744

KHÔNG RÕ

2 bánh

 1.  

ĐEN

36K8-9111

KHÔNG RÕ

*****8375

2 bánh

 1.  

ĐỎ

52L2-5243

KHÔNG

KHÔNG

2 bánh

 1.  

ĐEN

63S9-2389

*****8859

KHÔNG RÕ

2 bánh

 1.  

VÀNG

KHÔNG SỐ

*****50573

*****150212

2 bánh

 1.  

ĐEN

KHÔNG SỐ

*****8812

*****5047

2 bánh

 1.  

ĐỎ

52P-5297

MHDYN71V79J301373

G16AID144294

ôtô

Nay Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang xin thông báo ai là chủ sở hữu những phương tiện nói trên mang đầy đủ giấy tờ đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang để liên hệ giải quyết ( theo địa chỉ số: 152C  đường Thái Sanh Hạnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang ). Trong thời gian 30 ngày (kể từ ngày ra thông báo) nếu không có người đến nhận, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tịch thu các xe nói trên sung vào công quỹ nhà nước theo qui định của pháp luật./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-