Truy cập nội dung luôn

CHI TIẾT

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
18/06/2020

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;

Căn cứ Công văn số 1589/UBND-KT ngày 10/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc giao nhiệm vụ tổ chức bán đấu giá tài sản đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính xử lý theo hình thức bán đấu giá;

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-TLHĐĐGTS ngày 21/4/2020 của Công an tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản;

Căn cứ Biên bản định giá tài sản xác định giá khởi điểm bán đấu giá ngày 21/4/2020 của Hội đồng định giá tài sản - Công an tỉnh Tiền Giang.

Công an tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 152, đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản bán đấu giá

          Công an tỉnh Tiền Giang

          Địa chỉ: số 152, đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

          Số điện thoại: 0693 599 217.

          2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá

          Tài sản: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước  theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 424/QĐ-XPVPHC ngày 17/3/2020  của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

          Mặt hàng:

STT

Tên tang vật  vi phạm hành chính

Đơn vị tính

Khối lượng

Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiệu, ký hiệu, số đăng ký, xuất xứ, tình trạng

Tỉ lệ % chất lượng còn lại (%)

01

Vải cây các loại

kg

8.491

Do nước ngoài sản xuất

45

02

Bông gòn các loại

kg

803

Do nước ngoài sản xuất

40

 

Giá khởi điểm: 1.019.751.791đồng (Một tỷ không trăm mười chín triệu bảy trăm năm mươi mốt nghìn bảy trăm chín mươi mốt đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Công an tỉnh Tiền Giang quyết định như sau:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp công bố.

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

- Đơn vị đăng kí phải cam kết bảo mật thông tin về việc đấu giá và thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định về đấu giá tài sản.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 05 (năm) ngày kể từ ngày thông báo được đăng trên trang thông tin điện tử của Công an tỉnh Tiền Giang (nộp hồ sơ trong giờ hành chính).

Địa điểm: Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Tiền Giang.

Địa chỉ: số 782, ấp Tân Tỉnh B, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0693 599521 - 0979036176.

Công an tỉnh Tiền Giang thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản có đủ điều kiện tham gia nộp hồ sơ để tiến hành tổ chức bán đấu giá theo quy định./.

CÔNG AN TIỀN GIANG

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-