Truy cập nội dung luôn

CHI TIẾT

Công an Tiền Giang 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
23/05/2019

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 3 năm qua Đảng uỷ - Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp trong tổ chức thực hiện và đã đạt được những kết quả thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ. Trong nhiều biện pháp, giải pháp mang tính chủ động, đổi mới và sáng tạo, Đảng uỷ Công an tỉnh chú trọng việc  cam kết thực hiện tu dưỡng, phấn đấu, làm theo của cán bộ chiến sĩ (CBCS), đồng thời đề cao trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chủ chốt.

          Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Công an Trung ương, từ năm 2017,  Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức cho toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và làm theo gắn với tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết của Ban Bí thư (khóa XI) và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.  Nhất là khi Qui định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương được triển khai  thì việc thực hiện được nâng lên một bước. Sự gương mẫu của lãnh đạo, chỉ huy là động lực thúc đẩy tinh thần phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của CBCS.

Để việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đi vào thực chất, đề cao tính nêu gương, tránh hình thức,  Đảng ủy Công an  Công an tỉnh  đã tổ chức tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng năm tại 100%  Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc và đối với các cá nhân  là Cấp ủy - Chỉ huy các đơn v . Từng  tập thể, cá nhân đều nghiêm túc kiểm điểm và báo cáo giải trình cụ thể những hạn chế được giới thiệu, đến nay cơ bản đã khắc phục xong những hạn chế, tồn tại. Sau các đợt học tập quán triệt Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tổ chức kiểm tra  tất cả bài thu hoạch, cam kết thực hiện của đảng viên, CBCS . Qua đó, đánh giá tinh thần, thái độ học tập và mức độ tiếp thu, quán triệt nhằm kịp thời chấn chỉnh hạn chế, nâng cao tinh thần tự giác, tính kỷ luật trong học tập Nghị quyết của CBCS.

Qua đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, 100% đảng viên CBCS Công an tỉnh tham gia nghiêm túc. Đa số đều nhận thấy được những hạn chế, khuyết điểm của bản thân và cầu thị tiếp thu, đề ra biện pháp khắc phục cụ thể, thiết thực. Để nâng cao 1 bước về biện pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại chưa được khắc phục ở đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”. Đảng uỷ Công an tỉnh  tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Công an nhân dân”. Từ đó, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị của CBCS trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự,  thể hiện được quyết tâm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, không ngại khó khăn, gian khổ, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu trong lực lượng Công an Tiền Giang càng được thể hiện rõ qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, giải pháp của Ban Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh và những kết quả đạt được. Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy thể hiện rõ trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nhất là vai trò của Bí thư, Thủ trưởng đơn vị, từng đồng chí có nhiều đổi mới trong phong cách làm việc, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, tâm huyết với công việc; quyết liệt, quyết đoán trong chỉ đạo, điều hành; có phương pháp làm việc khoa học, sát người, sát việc, sát cơ sở, xây dựng phong cách dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”; đoàn kết nội bộ, quan tâm giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo nhiều chủ trương, giải pháp để việc kiểm tra, giám sát việc cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, cán bộ phụ trách theo dõi chặt chẽ việc tổ chức sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, việc tổ chức nhận diện những biểu hiện suy thoái và việc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung 4 khóa XII.

03 năm thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện trong thực hiện Chị thị số 05-CT/TW,   Công an tỉnh Tiền Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Với tinh thần gương mẫu, đi đầu, tin rằng trong thời gian tới, kết quả này sẽ được phát huy hơn nửa. Nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được thể hiện qua  những việc làm, hành động cụ thể hằng ngày.  CBCS  nêu cao tinh thần tự giác rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, tư cách, lối sống, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, kỷ luật trong học tập, sinh hoạt và công tác. Các cấp uỷ đảng quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các sai phạm. Đặc biệt quan tâm các giải pháp nâng  nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đơn vị, đoàn thể quần chúng; phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng học tập điển hình tiên tiến, lắng nghe ý kiến nhân dân … tất cả đều nhằm mục tiêu: nâng cao sức chiến đấu công tác và tinh thần tận tuỵ phục vụ nhân dân.

Vĩnh Hậu.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-