Truy cập nội dung luôn

CHI TIẾT

Công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng Công an nhân dân
09/09/2021

Ngày 19/7/2021, Bộ Công an ban hành Quyết định số 5947/QĐ-BCA-C06 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Ngày 06/7/2021, Bộ Công an ban hành Quyết định số 5548/QĐ-BCA-C06 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai và thực hiện công khai, niêm yết tại điểm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng An ninh đối ngoại, Công an huyện, thành phố, thị xã và Công an xã, phường, thị trấn, cập nhật trên Cổng http://motcua.tiengiang.gov.vn đối với các thủ tục hành chính nêu trên. Cụ thể:

- Lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân: 02 thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện ở cấp tỉnh, cấp huyện (Thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân) và 02 thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện ở cấp xã (Thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Thông báo số định danh cá nhân); 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thực hiện ở cấp tỉnh, cấp huyện (Cấp thẻ/đổi thẻ/cấp lại thẻ Căn cước công dân khi  thông tin công dân đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư), 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thực hiện ở cấp huyện (Xác nhận số chứng minh nhân dân, Căn cước công dân).

Công an tỉnh cập nhật các TTHC trên Cổng http://motcua.tiengiang.gov.vn

- Lĩnh vực cấp chứng minh nhân dân: 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thực hiện ở cấp huyện, cấp xã (Cấp/đổi/cấp lại chứng minh nhân dân 9 số).

- Lĩnh vực xuất nhập cảnh: 02 thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện ở cấp tỉnh (Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư nước ngoài); 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thực hiện ở cấp tỉnh (Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài).

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc phòng An ninh đối ngoại Công an Tiền Giang niêm yết, công khai TTHC

- Lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú: 04 thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện ở cấp xã (Tách hộ; Điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú; Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; Xác nhận thông tin về lưu trú); 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thực hiện ở cấp xã (Đăng ký thường trú; Xóa đăng ký thường trú; Đăng ký tạm trú; Gia hạn tạm trú; Xóa đăng ký thường trú; Thông báo lưu trú; Khai báo tạm vắng); 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thực hiện ở cấp huyện (Đăng ký thường trú; Tách sổ hộ khẩu; Cấp đổi/cấp lại sổ hộ khẩu; Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu; Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú; Hủy bỏ đăng ký thường trú trái pháp luật; Cấp giấy chuyển hộ khẩu; Xóa đăng ký thường trú); 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thực hiện ở cấp xã (Tách sổ hộ khẩu; Cấp đổi/cấp lại sổ hộ khẩu; Cấp giấy chuyển hộ khẩu; Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú; Cấp đổi /cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã; Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã; Thủ tục hủy bỏ đăng ký thường trú trái pháp luật tại Công an cấp xã; Thủ tục hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã).

Công an tỉnh đăng tải các thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân; lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân; Lĩnh vực xuất nhập cảnh; Lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú để cơ quan, tổ chức, cá nhân tìm hiểu, nghiên cứu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm: (Quyết định số 5947/QĐ-BCA-C06 ngày 19/7/2021, Quyết định số 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 của Bộ Công an).

Hoài Ngân

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-