Truy cập nội dung luôn

CHI TIẾT

Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18.4.1946 – 18.4.2021)
16/04/2021

Ngày 18.4.1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ra Nghị định 121/NĐ về tổ chức, bộ máy Việt Nam Công an Vụ gồm 3 cấp và ở mỗi cấp Công an đều có tổ chức phòng Tham mưu làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ các cấp lãnh đạo, chỉ huy. Đây được coi là mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của lực lượng Tham mưu CAND.

Đại hội Đảng bộ phòng Tham mưu nhiệm kỳ V

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân Việt Nam luôn khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong toàn bộ các hoạt động của lực lượng CAND. Trong bất cứ thời điểm, điều kiện nào, công tác Tham mưu luôn gắn liền với hoạt động lãnh đạo, chỉ huy; trong mỗi chiến công, thành tích của lực lượng CAND đều có đóng góp quan trọng của lực lượng Tham mưu. Dù tên gọi ở mỗi thời kỳ khác nhau, như: Văn phòng, Nghiên cứu Tổng hợp, Tham mưu, Tham mưu Tổng hợp…, nhưng đều thực hiện chức năng tham mưu, phục vụ cấp ủy Đảng và lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp tổ chức công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, đề xuất với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương, phương châm công tác, biện pháp, đối sách trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Phòng Tham mưu phối hợp Bệnh viên 115 khám bệnh từ thiện

Cùng với lực lượng Tham mưu cả nước, lực lượng tham mưu Công an Tiền Giang được thành lập trên cơ sở Văn phòng Quốc gia tự vệ cuộc, tiền thân của phòng Tham mưu Công an tỉnh ngày nay có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy – Ban giám đốc lãnh, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh. Theo yêu cầu chính trị ở từng thời kỳ, phòng Tham mưu Công an tỉnh Tiền Giang nhiều lần thay đổi tên gọi khác nhau, nhưng chức năng, nhiệm vụ vẫn không thay đổi.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu tiếp tục được củng cố, tăng cường, nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, vừa trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, đề xuất nhiều chủ trương, đối sách đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của bọn tình báo, gián điệp, phản động; đề xuất các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở vùng tự do, căn cứ địa cách mạng; tham mưu ban hành các chủ trương về tăng cường lực lượng cơ quan, xí nghiệp, Công an xã; đẩy mạnh các phong trào “Bảo mật phòng gian”, “Ba không”…; tham mưu xây dựng các kế hoạch bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo, bảo vệ an ninh, trật tự khi tiếp quản vùng giải phóng.

Đội bóng đá phòng Tham mưu Công an tỉnh (Nguồn: Trang TTĐT Công an tỉnh Tiền Giang)

Thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975), trong điều kiện chiến tranh ác liệt, cán bộ chiến sĩ làm công tác Tham mưu tỏ rõ quyết tâm vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, không ngại hy sinh, chiến đấu kiên cường bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng. Phát huy tính sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, vừa chiến đấu, vừa làm tốt chức năng tham mưu cho Ban lãnh đạo để chỉ đạo kịp thời các mặt công tác như điều tra sưu tập đối tượng, chống do thám gián điệp; diệt ác phá kềm; hỗ trợ và bảo vệ quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức nhiều cuộc biểu tình, rải truyền đơn, khẩu hiệu đấu tranh chính trị với quân thù; kêu gọi nhân dân nổi dậy diệt ác phá kiềm; bảo vệ an tòan căn cứ kháng chiến, vùng giải phóng, chống địch dồn dân lập ấp chiến lược. Góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, để khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những ngày đầu tiếp quản, lực lượng Tham mưu phải xử lý một lượng thông tin rất lớn, từ việc làm nhiệm vụ Văn phòng An ninh nội chính của Ban Quân quản, thực hiện công tác đăng ký trình diện cho Công an, Cảnh sát ngụy, thu gom bảo quản tài liệu, tài sản, vũ khí địch bỏ lại, truy quét tàn binh địch lẫn trốn, đến việc xử lý tình hình an ninh trật tự, thực hiện các chính sách của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, phát triển lực lượng nhanh chóng để đủ sức quản lý tình hình trật tự an ninh, tạm giữ số cầm đầu ác ôn, tiến hành phân loại lập hồ sơ tập trung cải tạo và cải tạo tại chỗ hàng vạn tên, nhanh chóng khai thác mạng lưới lực lượng bí mật của địch…

Lực lượng Tham mưu tỉnh, huyện, thành phố, thị xã thu nhận xử lý nhanh chóng nhiều loại thông tin và thực hiện các công tác đảm bảo cho yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo. Lực lượng Tham mưu đã làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất Đảng ủy – Ban giám đốc xây dựng nhiều phương án, kế hoạch, biện pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các tổ chức phản động, tấn công trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị và giữ vững trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, lực lượng Tham mưu còn làm tốt công tác tham mưu, phục vụ Đảng ủy - Ban giám đốc tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra các nghị quyết, chỉ thị về công tác bảo vệ an ninh chính trị, tập hợp được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả phong trào cách mạng trong nhân dân; phát động phong trào quần chúng tích cực tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể xây dựng và hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng Tham mưu đã chủ động đổi mới tư duy, nhận thức và hành động, có nhiều đổi mới trong công tác nắm tình hình, thu thập và xử lý thông tin, dự đoán, dự báo tình hình, phát hiện sớm âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của địch và các loại tội phạm; không để bị động bất ngờ, chất lượng và hiệu quả tham mưu tốt hơn. Tham mưu, phục vụ Đảng ủy - Ban giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo nâng cao chất lượng từng chuyên đề, vụ việc về an ninh chính trị, trật tự xã hội. Chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong lực lượng Công an nhân dân, chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên. Kịp thời phát hiện, đề xuất Ban giám đốc Công an tỉnh ra quyết định thực hiện các chủ trương của Đảng, Chính phủ và của Ngành về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an. Phối hợp tốt với các đơn vị, công an địa phương tổ chức tốt công tác nắm tình hình, chủ động đề xuất chủ trương, kế hoạch, biện pháp đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động của địch, tấn công, trấn áp làm giảm tội phạm, giải quyết tốt tai, tệ nạn xã hội, tiếp tục tạo chuyển biến tốt hơn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ Tham mưu như: đồng chí Nguyễn Văn Y - Nguyên Trưởng Ty An ninh - Anh hung lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Chí Phi - Nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Diệp - Nguyên Giám đốc Công an tỉnh, nguyên Phó Cục Trưởng cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hữu Trí - Nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Tảo - Phó Giám đốc Công an tỉnh, ... Lực lượng Tham mưu vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương chiến công hạng hai, 1 Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba; 4 huy chương giải phóng và hàng trăm bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Ban giám đốc Công an tỉnh tặng cho tập thể và cá nhân. Phòng Tham mưu Công an Tiền Giang được Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh công nhận đạt danh hiệu chi bộ cơ sở trong sạch vững mạnh và Đơn vị Quyết thắng nhiều năm liền. Năm 2015, 2016, 2019 phòng Tham mưu vinh dự được nhận cờ của Chính phủ và năm 2017, 2018, 2020 được nhận cờ Bộ Công an cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc”.

Tự hào về truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu CAND Tiền Giang nguyện một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thuận lợi hay khó khăn, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sẵn sàng hy sinh, vượt qua gian khó, noi gương các thế hệ cha anh đi trước, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự trở thành trung tâm thông tin và điều hành của lãnh đạo, chỉ huy, mãi mãi xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 Xuân Triêu

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-