Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

CÔNG AN TỈNH TIỀN GIANG PHÁT ĐỘNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG PHONG CÁCH NGƯỜI CÔNG AN NHÂN DÂN BẢN LĨNH, NHÂN VĂN, VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ”


Sáng 10/3/2017, Đảng ủy- Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ phát động và ký kết thực hiện cuộc vận động “xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đây là cuộc vận động lớn, sâu rộng, được Bộ Công an chính thức phát động cách đây gần 2 tháng, vào ngày 12/1/2017, dưới  hình thức truyền hình trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Công an, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Khi quán triệt nội dung kế hoạch tổ chức cuộc vận động, đồng chí Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND có nêu rõ: Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của Cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp và toàn thể can bộ chiến sĩ (CBCS) với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hoá, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của CBCS CAND, thực hiện Nghị quyết TW 4, khoá XII của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Bộ trưởng Bộ Công an".

Tại Công an tỉnh Tiền Giang, để góp phần đảm bảo cho Cuộc vận động diễn ra nghiêm túc, đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức lễ phát động thực hiện cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" trong toàn lực lượng. 43 đơn vị, CA địa phương, Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ CA tỉnh thống nhất ký kết giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động với 6 nội dung, biện pháp cụ thể. Trong đó chú trọng việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, kiểm điểm trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; văn hóa giao tiếp ứng xử, tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời, quán triệt sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp, chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an và của Ban Giám đốc Công an tỉnh về cuộc vận động, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của từng đơn vị, Công an địa phương và mỗi CBCS.

Với tinh thần tích cực hưởng ứng cuộc vận động, Các đơn vị, Công an địa phương và từng CBCS nêu cao quyết tâm hành động để cuộc vận động thật sự phát huy ý nghĩa, tác dụng đối với toàn lực lượng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Tiền Giang ngày càng trong sạch vững mạnh. Tất cả đều thể hiện quyết tâm hưởng ứng cuộc vận động qua các mặt công tác hàng ngày. Ngoài Ban chỉ đạo thực hiện của Công an tỉnh, ở từng đơn vị, Công an địa phương đều thành lập Ban Chỉ đạo, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động với nội dung, hình thức và các giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, triển khai, quán triệt đến 100% CBCS thực hiện nghiêm túc. Mỗi cá nhân đều phải đăng ký và có bảng cam kết thực hiện cuộc vận động với những chỉ tiêu cụ thể, phù hợp. Trong đó, Cấp ủy Đảng, chỉ huy đơn vị, Công an địa phương và chỉ huy các đội nghiệp vụ phải thật sự là những hạt nhân nồng cốt, giữ vai trò tiên phong gương mẫu trong thực hiện Cuộc vận động. Cả tập thể phải xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và những năm tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng.

Trong thực hiện, các đơn vị, Công an địa phương tăng cường phối hợp các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện cuộc vận động; gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa ứng xử, lối sống văn hóa, tinh thần vì nhân dân phục vụ, kịp thời phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu quả; phê bình, nhắc nhở những tập thể, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc, vi phạm điều lệnh, giao tiếp, ứng xử thiếu văn hóa với nhân dân, lối sống thiếu văn hóa, tư thế, tác phong thiếu chuẩn mực. . . Đồng thời, tùy vào điều kiện, đặc điểm công tác của mỗi nơi, từng đơn vị, Công an địa phương đưa ra những mục tiêu, tiêu chí cụ thể để xem xét kết quả thực hiện của từng cán bộ, chiến sĩ. Mà trọng tâm là việc xây dựng và thực hiện các tiêu chí về phong cách người Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; thực hiện nghiêm các quy định  về quy tắc văn hoá ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hoá của CBCS CAND. 

Định kỳ hàng quý hoặc hàng tháng, trong sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ, đơn vị, các đoàn thể, các đội nghiệp vụ.... có chỉ đạo tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động; đồng thời tổ chức cho CBCS kiểm điểm tự phê bình và phê bình, mạnh dạn chỉ ra những tồn tại, yếu kém để khắc phục; xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ, bình xét các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân.

Bên cạnh đó là việc tổ chức lắng nghe ý kiến nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân giám sát thực hiện cuộc vận động là việc làm hết sức cần thiết. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động, cấp ủy- chỉ huy các đơn vị - Công an địa phương hết sức chú trọng nội dung này. Cụ thể là tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể mặt trận tổ quốc và  nhân dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hoá ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của CBCS Công an. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ cũng như kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

Trong thực hiện, công tác bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, cổ vũ tinh thần phấn đấu của cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được chú trọng, đồng thời nghiêm túc nhắc nhở, kịp thời uốn nắn những cá nhân chưa nhận thức đúng đắn hoặc chưa tích cực hưởng ứng cuộc vận động.

Tất cả các giải pháp đề ra trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động đều không nằm ngoài mục đích: Xây dựng hình ảnh, vun đắp thêm niềm tin về uy tín của lực lượng Công an trong lòng nhân dân.

Thượng tá Võ Thiện Thuật

Tin liên quan
TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CÁC KHO, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT    31/12/2017
NỖI NIỀM CHIẾN SĨ CHỮA CHÁY    31/12/2017
Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra, chỉ đạo công tác công an tại Công an tỉnhTiền Giang    31/12/2017
MỘT HOẠT ĐỘNG MANG Ý NGHĨA GIÁO DỤC SÂU SẮC    27/12/2017
Chủ động đấu tranh với tội phạm ma túy    27/12/2017
Công an tỉnh Tiền Giang triển khai lực lượng tham gia phòng, chống bão tembin    27/12/2017
Đảm bảo ANTT Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp- Cái Bè    08/12/2017
Đảm bảo ANTT, TTATGT Trạm thu phí giao thông BOT Cai Lậy    08/12/2017
Công an tỉnh Tiền Giang Tổ chức Cuộc thi vẽ - viết “Con yêu mẹ - chiến sĩ Công an”    08/12/2017
CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN MÓC TÚI NƠI ĐÔNG NGƯỜI    27/11/2017
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT