Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin Chi tiết tin

NHỮNG CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC QUA 5 NĂM THỰC HIỆN THÔNG TƯ 52 CỦA BỘ CÔNG AN


Thông tư số 52 của Bộ Công an được ban hành vào ngày 10/8/2012, quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân (CAND)”

Thông tư số 52 của Bộ Công an được ban hành vào ngày 10/8/2012, quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân (CAND)" nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong CAND, đồng thời chấn chỉnh văn hóa ứng xử trong giao tiếp, khắc phục các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu, hách dịch xa rời quần chúng, cục bộ địa phương, bè phái mất đoàn kết, phong cách, tác phong thiếu chuẩn mực khi tiếp xúc giải quyết các công việc cho tổ chức và công dân. Tất cả đều hướng đến mục tiêu: xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh, đủ sức, đủ tầm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Thông tư; Đảng ủy- Ban giám đốc Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, Công an (CA) địa phương tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể CBCS nắm vững nội dung Thông tư số 52, trong đó tập trung quán triệt sâu 8 tiêu chuẩn về xây dựng "Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND". Quá trình thực hiện, thường xuyên tổ chức kiểm tra để kịp thời phát hiện, hướng dẫn khắc phục những hạn chế thiếu sót, đồng thời phát huy mặt mạnh, nhân rộng điển hình tiêu biểu để ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Thông tư. Công tác kiểm tra tập trung vào các trọng tâm như:

  • Việc chấp hành điều lệnh CAND.

  • Kết quả tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật.

  • Việc thực hiện chủ đề hành động "Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả".

  • Việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong CAND.

  • Công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện diễn đàn "CA lắng nghe ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân"....

Qua công tác kiểm tra cho thấy, các cấp ủy Đảng, chỉ huy các đơn vị, CA địa phương dành sự quan tâm sâu sát, đề ra nhiều nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm đưa việc thực hiện Thông tư 52 đi vào nề nếp. Nhiều đơn vị, CA địa phương đề ra các biện pháp thiết thực, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện Thông tư 52 của Bộ Công an như: quy định văn hóa giao tiếp và ứng xử của cảnh sát giao thông (CSGT); ban hành quy định tiêu chuẩn về "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư", "Sửa đổi lối làm việc" và quy định về "Tiêu chuẩn đạo đức, lối sống", tiêu chuẩn đạo đức, văn hóa, ứng xử giao tiếp trong thực hiện nhiệm vụ,... Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ đến nhận thức của CBCS, góp phần nâng cao ý thức tự giác trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tính gương mẫu, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, cầu thị khi tiếp thu ý kiến đóng góp, kiên quyết sửa chữa hạn chế, khuyết điểm với thái độ nghiêm túc, nhất là việc tự phê bình và phê bình trong kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Mạnh dạn phê phán những việc làm sai trái, những biểu hiện vi phạm, thể hiện quyết tâm đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng. Những biểu hiện sai phạm, vi phạm đều được kiểm điểm, phê bình, xử lý nghiêm. Từ đó, nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động, mang lại hiệu quả cao trong công tác, chiến đấu, CBCS luôn thể hiện tư tưởng tiến công, quyết tâm vượt qua khó khăn, nguy hiểm, chủ động tấn công, trấn áp liên tục, quyết liệt các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và nòng cốt vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Tiền Giang ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đơn cử như: hàng năm, Công an tỉnh đều có xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tập huấn điều lệnh và huấn luyện quân sự, võ thuật. Từ năm 2012 đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức 07 lớp tập huấn về điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật cho lãnh đạo, chỉ huy; cán bộ làm công tác huấn luyện và cán bộ, chiến sỹ trực tiếp chiến đấu các đơn vị, CA địa phương. Đặc biệt, đã tập huấn điều lệnh đội ngũ cho Trưởng, phó Công an xã và Công an viên thuộc Công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Sau tập huấn của Công an tỉnh, các đơn vị, CA địa phương đều xây dựng kế hoạch huấn luyện, đảm bảo 100% CBCS được tham gia tập luyện.

Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, theo tiêu chuẩn "Đơn vị Công an khỏe", "CSCA khỏe" được duy trì nghiêm túc. Hàng năm, qua kiểm tra, CBCS trong độ tuổi tham gia kiểm tra đạt tiêu chuẩn trên 97 %.

Trong tổ chức thực hiện Thông tư 52 của Bộ Công an, Đảng ủy-Ban Giám đốc, cấp ủy- chỉ huy các đơn vị, Công an địa phương luôn quan tâm xây dựng củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, CBCS đóng góp kinh phí và vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng tham gia các hoạt động tình nghĩa, xã hội từ thiện như: tổ chức lao động giúp dân, tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tặng quà học sinh nghèo vượt khó ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí gần 3 tỉ đồng.

Từ những việc làm thiết thực, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn và xây dựng đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND.

Qua thực tiễn công tác, chiến đấu, xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, xử lý vi phạm được các cấp khen thưởng. Từ năm 2012 đến nay, Công an tỉnh Tiền Giang có 1 tập thể và 1 cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng III; 32 tập thể, cá nhân được Chính phủ tặng bằng khen, trên 600 tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen. Hàng năm, tỷ lệ gia đình CBCS, Công nhân viên Công an đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" từ 91 đến 96%, có từ 20 đến 30 tập thể được công nhận "Đơn vị văn hóa gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND". Qua sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư 52 của Bộ Công an, Giám đốc CA tỉnh tặng giấy khen 86 tập thể, cá nhân về thành tích xuất sắc trong xây dựng đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND.

 

Đại tá Nguyễn Văn Ngươn

Tin liên quan
TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CÁC KHO, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT    31/12/2017
NỖI NIỀM CHIẾN SĨ CHỮA CHÁY    31/12/2017
Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra, chỉ đạo công tác công an tại Công an tỉnhTiền Giang    31/12/2017
MỘT HOẠT ĐỘNG MANG Ý NGHĨA GIÁO DỤC SÂU SẮC    27/12/2017
Chủ động đấu tranh với tội phạm ma túy    27/12/2017
Công an tỉnh Tiền Giang triển khai lực lượng tham gia phòng, chống bão tembin    27/12/2017
Đảm bảo ANTT Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp- Cái Bè    08/12/2017
Đảm bảo ANTT, TTATGT Trạm thu phí giao thông BOT Cai Lậy    08/12/2017
Công an tỉnh Tiền Giang Tổ chức Cuộc thi vẽ - viết “Con yêu mẹ - chiến sĩ Công an”    08/12/2017
CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN MÓC TÚI NƠI ĐÔNG NGƯỜI    27/11/2017
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT