Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 106 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
66/2021/NĐ-CP 26-07-2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 1-lượt Xem
55/2021/NĐ-CP 24-05-2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 0-lượt Xem
49/2021/NĐ-CP 01-04-2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 1-lượt Xem
42/2021/NĐ-CP 31-03-2021 Quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy 6-lượt Xem
41/2021/NĐ-CP 30-03-2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cáp quyền khai tác tài nguyên nước 3-lượt Xem
39/2021/NĐ-CP 30-03-2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan 2-lượt Xem
35/2021/NĐ-CP 29-03-2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 1-lượt Xem
28/2021/NĐ-CP 26-03-2021 Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 1-lượt Xem
31/2021/NĐ-CP 26-03-2021 Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 1-lượt Xem
30/2021/NĐ-CP 26-03-2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 1-lượt Xem
25/2021/NĐ-CP 24-03-2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13/5/2021 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân 1-lượt Xem
14/2021/NĐ-CP 01-03-2021 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi 3-lượt Xem
03/2021/NĐ-CP 15-01-2021 Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 1-lượt Xem
152/2020/NĐ-CP 30-12-2020 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 2-lượt Xem
124/2020/NĐ-CP 19-10-2020 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 2-lượt Xem
119/2020/NĐ-CP 07-10-2020 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản 0-lượt Xem
117/2020/NĐ-CP 28-09-2020 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 3-lượt Xem
112/2020/NĐ-CP 18-09-2020 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 10-lượt Xem
108/2020/NĐ-CP 14-09-2020 Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 4-lượt Xem
107/2020/NĐ-CP 14-09-2020 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 1-lượt Xem

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT