Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 57 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1579/QĐ-TTg 22-09-2021 Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1-lượt Xem
39/2021/QĐ-UBND 13-09-2021 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
1238/QĐ-BKHĐT 30-08-2021 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 3-lượt Xem
6786/QĐ-BCA-V03 24-08-2021 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an 3-lượt Xem
35/2021/QĐ-UBND 19-08-2021 Ban hành Danh mục các khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
862/QĐ-BNV 17-08-2021 Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030" năm 2021 3-lượt Xem
3458/QĐ-BNN-TCLN 03-08-2021 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1-lượt Xem
2054/QĐ-BCĐ 03-08-2021 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí tạm thời về việc thẩm định, công nhận và kiểm tra sau công nhận phương án "03 tại chỗ" đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 15-lượt Xem
1940/QĐ-UBND 22-07-2021 Quyết định về việc Phê duyệt danh mục, lộ trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 4-lượt Xem
5917/QĐ-BCA-C06 19-07-2021 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
5375/QĐ-BCA 29-06-2021 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
874/QĐ-BTTTT 17-06-2021 Quyết định về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 5-lượt Xem
20/2021/QĐ-TTg 03-06-2021 Quyết định ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai 2-lượt Xem
2974/QĐ-BCA-C07 04-05-2021 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an 12-lượt Xem
1794/QĐ-UBND 22-04-2021 Về việc điều chỉnh danh sách giám định viên tư pháp 5-lượt Xem
2609/QĐ-BCA-C08 20-04-2021 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an 4-lượt
804/QĐ-UBND 02-04-2021 Ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021 1-lượt Xem
523/QĐ-TTg 01-04-2021 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1-lượt Xem
38/2021/NĐ-CP 29-03-2021 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo 4-lượt Xem
37/2021/NĐ-CP 29-03-2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân 10-lượt Xem

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT