Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 101 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
120/2021/TT-BCA 24-12-2021 Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 1-lượt Xem
117/2021/TT-BTC 22-12-2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 1-lượt Xem
19/2021/TT-BTTTT 03-12-2021 Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm 1-lượt Xem
106/2021/TT-BTC 26-11-2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 1-lượt Xem
106/2021/TT-BCA 11-11-2021 Thông tư quy định việc thu thập, nhập, cập nhật thông tin, quản lý, sử dụng, khai thác và cung cấp cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân 1-lượt Xem
105/2021/TT-BCA 11-11-2021 Thông tư quy định thông tin cần thu thập trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân 1-lượt Xem
17/2021/TT-BTNMT 14-10-2021 Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 2-lượt Xem
129/2021/TT-BQP 06-10-2021 Thông tư ban hành Quy trình quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ
06/2021/TT-BKHĐT 30-09-2021 Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu 1-lượt Xem
78/2021/TT-BTC 17-09-2021 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ 1-lượt Xem
14/2021/TT-BTNMT 31-08-2021 Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ 3-lượt Xem
15/2021/TT-BGTVT 30-07-2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 3-lượt Xem
04/2021/TT-BLĐTBXH 30-06-2021 Thông tư hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. 1-lượt Xem
09/2021/TT-BTNMT 30-06-2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 4-lượt Xem
47/2021/TT-BTC 24-06-2021 Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bở dịch Covid-19 3-lượt Xem
02/2021/TT-BNNPTNT 07-06-2021 Thông tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương 1-lượt Xem
03/2021/TT-BXD 19-05-2021 Ban hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư 1-lượt Xem
02/2021/TT-BXD 19-05-2021 Ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình 2-lượt Xem
01/2021/TT-BXD 19-05-2021 Ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng 1-lượt Xem
57/2021/TT-BCA 15-05-2021 Thông tư quy định về quy trình đăng ký, quản lý cư trú 7-lượt Xem

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT