Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 185 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
74/2020/TT-BCA 01-07-2020 Thông tư Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu 0-lượt Xem
75/2020/NĐ-CP 01-07-2020 Nghị định số 75/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 0-lượt Xem
73/2020/NĐ-CP 30-06-2020 Nghị định số 73/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ: Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 0-lượt Xem
72/2020/NĐ-CP 30-06-2020 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ 0-lượt Xem
73/2020/NĐ-CP 30-06-2020 Nghị định số 73/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 0-lượt Xem
72/2020/NĐ-CP 30-06-2020 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ 0-lượt Xem
69/2020/TT-BCA 22-06-2020 Thông tư Quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân 0-lượt Xem
01/2020/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC 17-06-2020 Thông tư số 01/2020/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 17/6/2020 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Quy định về phối hợp thực hiện trích xuất phạm nhân, học sinh đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử 0-lượt
57/2020/TT-BTC 12-06-2020 Thông tư số 57/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 0-lượt Xem
18/2020/QĐ-TTg 10-06-2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ 2-lượt Xem
65/2020/NĐ-CP 10-06-2020 Nghị định số 65/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh 1-lượt Xem
63/2020/NĐ-CP 08-06-2020 Nghị định số 63/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về công nghiệp an ninh 0-lượt Xem
04/2020/TT-BTNMT 03-06-2020 Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT ngày 03/6/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh 0-lượt
61/2020/NĐ-CP 29-05-2020 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 3-lượt Xem
60/2020/NĐ-CP 29-05-2020 Nghị định số 60/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất 2-lượt Xem
59/2020/NĐ-CP 27-05-2020 Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ: Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự 0-lượt Xem
59/2020/NĐ-CP 27-05-2020 Nghị định 59/2020/NĐ-CP Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự 0-lượt Xem
55/2020/NĐ-CP 22-05-2020 Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại 0-lượt Xem
55/2020/NĐ-CP 22-05-2020 Nghị định 55/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại 0-lượt Xem
54/2020/NĐ-CP 18-05-2020 Nghị định số 54/2020/NĐ-CP ngày 18/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công thương 0-lượt Xem

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT