Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
65/2019/NĐ-CP 18-07-2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều 1-lượt Xem
59/2019/NĐ-CP 01-07-2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 2-lượt Xem
54/2019/NĐ-CP 19-06-2019 Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 0-lượt Xem
44/2019/QH14 14-06-2019 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 0-lượt Xem
41/2019/QH14 14-06-2019 Luật thi hành án hình sự 0-lượt Xem
52/2019/NĐ-CP 14-06-2019 Quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá 0-lượt Xem
40/2019/NĐ-CP 13-05-2019 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
09/2019/QĐ-UBND 02-05-2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN MỘT CỬA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG 6-lượt Xem
20/2019/TT-BTC 09-04-2019 Thông tư 20/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/1016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ 0-lượt Xem
07/2019/TT-BCA 20-03-2019 Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CAND
03/2019/QĐ-UBND 15-03-2019 Quyết định Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại cây trái, hoa màu và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất 1-lượt Xem
121/2018/TT-BTC 12-12-2018 Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng 0-lượt Xem
01/2018/TT-VPCP 23-11-2018 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 1-lượt Xem
29/2018/QH14 15-11-2018 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 1-lượt
141/2018/NĐ-CP 08-10-2018 Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 1-lượt Xem
130/2018/NĐ-CP 27-09-2018 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 2-lượt Xem
1254/QĐ-TTg 26-09-2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020 1-lượt Xem
119/2018/NĐ-CP 12-09-2018 Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 1-lượt Xem
25/CT-TTg 31-08-2018 Về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu 0-lượt Xem
27/2018/TT-BCA 10-08-2018 THÔNG TƯ Quy định về Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, Cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam trong Công an nhân dân 4-lượt

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT