Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
16/CT-TTg 2020 31-03-2020 Chỉ thị 16/CT-TTg 2020 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 3-lượt Xem
1259/QĐ-BYT 20-03-2020 Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19
33/2020/NĐ-CP 17-03-2020 Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự 0-lượt Xem
690/QĐ-UBND 11-03-2020 Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
689/QĐ-UBND 11-03-2020 Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
671/QĐ-UBND 11-03-2020 Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 0-lượt Xem
31/2020/NĐ-CP 05-03-2020 Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính 0-lượt Xem
30/2020/NĐ-CP 05-03-2020 Về công tác văn thư 13-lượt Xem
32/2020/NĐ-CP 05-03-2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 1-lượt Xem
01/2020/TT-BTP 03-03-2020 Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch 0-lượt Xem
28/2020/NĐ-CP 01-03-2020 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2-lượt Xem
25/2020/NĐ-CP 28-02-2020 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu (Nghị định này thay thế cho Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư) 1-lượt Xem
26/2020/NĐ-CP 28-02-2020 Nghị định số 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2-lượt Xem
07/2020/QĐ-TTg 26-02-2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Thủ Tướng chính phủ về Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm 1-lượt
23/2020/NĐ-CP 24-02-2020 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP, ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng, bờ, bãi sông 0-lượt Xem
24/2020/NĐ-CP 24-02-2020 Nghị định 24/2020/NĐ-CP, ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 0-lượt Xem
19/2020/TT-BCA 21-02-2020 Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân 3-lượt Xem
18/2020/TT-BCA 20-02-2020 Thông tư số 18/2020/TT-BCA ngày 20/2/2020 của Bộ Công an Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân (thay thế Thông tư số 53/2009/TT-BCA ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 1-lượt Xem
21/2020/NĐ-CP 17-02-2020 Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở 0-lượt Xem
02/2020/TT-BNG 14-02-2020 Thông tư số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/2020 của Bộ Ngoại giao về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự 3-lượt Xem

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT