Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 299 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
14/2021/TT-BTNMT 31-08-2021 Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ 2-lượt Xem
1238/QĐ-BKHĐT 30-08-2021 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2-lượt Xem
6786/QĐ-BCA-V03 24-08-2021 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an 1-lượt Xem
35/2021/QĐ-UBND 19-08-2021 Ban hành Danh mục các khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
84/NQ-CP 05-08-2021 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 1-lượt Xem
3458/QĐ-BNN-TCLN 03-08-2021 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1-lượt Xem
2054/QĐ-BCĐ 03-08-2021 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí tạm thời về việc thẩm định, công nhận và kiểm tra sau công nhận phương án "03 tại chỗ" đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 12-lượt Xem
15/2021/TT-BGTVT 30-07-2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 3-lượt Xem
76/2021/NĐ-CP 28-07-2021 Nghị định quy định tiêu chí phân loại cảng biển 1-lượt Xem
66/2021/NĐ-CP 26-07-2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 2-lượt Xem
1940/QĐ-UBND 22-07-2021 Quyết định về việc Phê duyệt danh mục, lộ trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 4-lượt Xem
70/2021/NĐ-CP 20-07-2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cao 2-lượt Xem
5917/QĐ-BCA-C06 19-07-2021 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
18/CT-TTg 09-07-2021 Về xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã 5-lượt Xem
09/2021/TT-BTNMT 30-06-2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 3-lượt Xem
62/2021/NĐ-CP 29-06-2021 Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú 6-lượt Xem
5375/QĐ-BCA 29-06-2021 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
47/2021/TT-BTC 24-06-2021 Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bở dịch Covid-19 3-lượt Xem
874/QĐ-BTTTT 17-06-2021 Quyết định về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 5-lượt Xem
02/2021/TT-BNNPTNT 07-06-2021 Thông tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương 1-lượt Xem

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT