Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
71/2019/NĐ-CP 30-08-2019 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp 1-lượt Xem
59/2019/TT-BTC 30-08-2019 Thông tư số 59/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân 1-lượt Xem
31/2019/TT-BGTVT 29-08-2019 Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ 2-lượt Xem
70/2019/NĐ-CP 23-08-2019 Nghị định số 70/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 0-lượt Xem
27/2019/QĐ-UBND 22-08-2019 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 0-lượt Xem
65/2019/NĐ-CP 18-07-2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều 2-lượt Xem
63/2019/NĐ-CP 11-07-2019 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước 3-lượt Xem
59/2019/NĐ-CP 01-07-2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 2-lượt Xem
54/2019/NĐ-CP 19-06-2019 Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 2-lượt Xem
44/2019/QH14 14-06-2019 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 1-lượt Xem
41/2019/QH14 14-06-2019 Luật thi hành án hình sự 1-lượt Xem
52/2019/NĐ-CP 14-06-2019 Quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá 0-lượt Xem
40/2019/NĐ-CP 13-05-2019 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
09/2019/QĐ-UBND 02-05-2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN MỘT CỬA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG 6-lượt Xem
20/2019/TT-BTC 09-04-2019 Thông tư 20/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/1016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ 0-lượt Xem
07/2019/TT-BCA 20-03-2019 Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CAND
03/2019/QĐ-UBND 15-03-2019 Quyết định Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại cây trái, hoa màu và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất 1-lượt Xem
121/2018/TT-BTC 12-12-2018 Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng 0-lượt Xem
01/2018/TT-VPCP 23-11-2018 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 1-lượt Xem
29/2018/QH14 15-11-2018 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2-lượt

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT