Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 231 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
40/NQ-HĐND 10-12-2020 Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
34/NQ-HĐND 10-12-2020 Thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 0-lượt Xem
31/NQ-HĐND 10-12-2020 Quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho Dân quân và mức phụ cấp hàng tháng cho Ấp đội trưởng, Khu đội trưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 0-lượt Xem
117/2020/TT-BCA 05-11-2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân 5-lượt Xem
40/CT-TTg 02-11-2020 Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản 4-lượt Xem
297/KH-UBND 02-11-2020 Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 6-lượt Xem
3218/QĐ-UBND 30-10-2020 Quyết định công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ 2-lượt Xem
23/2020/QĐ-UBND 29-10-2020 Quyết định quy định đơn giá dịch vụ quảng cáo, chuyên trang, chuyên mục trên Báo Ấp Bắc in 1-lượt Xem
119/2020/NĐ-CP 07-10-2020 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản 0-lượt Xem
2974/QĐ-UBND 05-10-2020 Quyết định về việc ban hành Chương trình khung nội dung giáo dục địa phương tỉnh Tiền Giang trong chương trình giáo dục phổ thông mới 3-lượt Xem
10/2020/TT-BTNMT 29-09-2020 Thông tư quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen 1-lượt Xem
117/2020/NĐ-CP 28-09-2020 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 3-lượt Xem
04/2020/TT-BNG 25-09-2020 Thông tư số 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực.
112/2020/NĐ-CP 18-09-2020 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 4-lượt Xem
108/2020/NĐ-CP 14-09-2020 Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 3-lượt Xem
107/2020/NĐ-CP 14-09-2020 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 0-lượt Xem
23/2020/TT-BCT 09-09-2020 Thông tư số 23/2020/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại 3-lượt Xem
104/2020/NĐ-CP 04-09-2020 Nghị định số 104/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức 6-lượt Xem
99/2020/NĐ-CP 26-08-2020 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 2-lượt Xem
98/2020/NĐ-CP 26-08-2020 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 1-lượt Xem

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT