Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 254 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
42/2021/NĐ-CP 31-03-2021 Quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy 3-lượt Xem
39/2021/NĐ-CP 30-03-2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan 1-lượt Xem
38/2021/NĐ-CP 29-03-2021 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo 2-lượt Xem
37/2021/NĐ-CP 29-03-2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân 2-lượt Xem
35/2021/NĐ-CP 29-03-2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 1-lượt Xem
30/2021/NĐ-CP 26-03-2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 1-lượt Xem
25/2021/NĐ-CP 24-03-2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13/5/2021 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân 1-lượt Xem
637/QĐ-UBND 19-03-2021 Công bố Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ 2-lượt Xem
64/KH-UBND 16-03-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử tù bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 5-lượt Xem
14/2021/NĐ-CP 01-03-2021 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi 2-lượt Xem
03/2021/NĐ-CP 15-01-2021 Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 1-lượt Xem
150/2020/TT-BCA 31-12-2020 Thông tư quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành (thay thế Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngỳ 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an) 5-lượt Xem
148/2020/TT-BCA 31-12-2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 5-lượt Xem
147/2020/TT-BCA 31-12-2020 Thông tư quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường (thay thế thông tư 47/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an) 3-lượt Xem
1149/QĐ-BNV 30-12-2020 Quyết định phê duyệt Đề án "Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương". Thay thế Quyết định số 1150/QĐ-BNV ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 7-lượt Xem
152/2020/NĐ-CP 30-12-2020 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 2-lượt Xem
31/NQ-HĐND 10-12-2020 Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025 1-lượt Xem
24/2020/NQ-HĐND 10-12-2020 Nghị quyết quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
40/NQ-HĐND 10-12-2020 Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 6-lượt Xem
34/NQ-HĐND 10-12-2020 Thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 3-lượt Xem

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT