Truy cập nội dung luôn

TRA CỨU VĂN BẢN TRA CỨU VĂN BẢN

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
73/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
64/2018/NĐ-CP 07-05-2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản
03/CT-BCA 07-05-2018 Chỉ thị về củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân
55/2018/NĐ-CP 16-04-2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
844/QĐ-UBND 02-04-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
841 /QĐ-UBND 02-04-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang
840 /QĐ-UBND 02-04-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang
839/QĐ-UBND 02-04-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
1185/CAT-PV28 04-03-2018 V/v thông báo tình hình ANTT trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh
555/QĐ-UBND 02-03-2018 về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
21/2018/NĐ-CP 23-02-2018 Quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ
01/2018/TT-BTNMT 07-02-2018 Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
15/2018/NĐ-CP 02-02-2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
13/2018/NĐ-CP 23-01-2018 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
163/2017/NĐ-CP 30-12-2017 Quy định về kinh doanh dịch vụ LOGISTICS
4292/QĐ-CAT-PV11 29-12-2017 Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an tỉnh
144/2017/TT-BTC 29-12-2017 Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
157/2017/NĐ-CP 27-12-2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022
149/2017/NĐ-CP 26-12-2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tụ do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022
61/2017/TT-BCA 14-12-2017 Quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự
27-NQ/HĐND 08-12-2017 Thông qua Điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
29/2017/NQ-HĐND 08-12-2017 NGHỊ QUYẾT Quy định một số nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
35/2017/NQ-HĐND 08-12-2017 Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
52/2017/TT-BTNMT 01-12-2017 Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
127/2017/NĐ-CP 16-11-2017 Quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng
128/2017/NĐ-CP 16-11-2017 Quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự
16/2017/QH14 15-11-2017 Luật Lâm nghiệp
31/2017/TT-BTTTT 15-11-2017 Thông tư quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
97/2017/NĐ-CP 17-08-2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP
12/2017/QH14 20-06-2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 15345