Truy cập nội dung luôn

TRA CỨU VĂN BẢN TRA CỨU VĂN BẢN

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
163/2017/NĐ-CP 30-12-2017 Quy định về kinh doanh dịch vụ LOGISTICS
144/2017/TT-BTC 29-12-2017 Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
157/2017/NĐ-CP 27-12-2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022
149/2017/NĐ-CP 26-12-2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tụ do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022
61/2017/TT-BCA 14-12-2017 Quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự
29/2017/NQ-HĐND 08-12-2017 NGHỊ QUYẾT Quy định một số nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
35/2017/NQ-HĐND 08-12-2017 Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
52/2017/TT-BTNMT 01-12-2017 Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
127/2017/NĐ-CP 16-11-2017 Quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng
128/2017/NĐ-CP 16-11-2017 Quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự
31/2017/TT-BTTTT 15-11-2017 Thông tư quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
97/2017/NĐ-CP 17-08-2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP
12/2017/QH14 20-06-2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
11/2017/QH14 20-06-2017 Luật trợ giúp pháp lý
10/2017/QH14 20-06-2017 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
100/2015/QH13 27-11-2015 Bộ Luật hình sự
99/2015/QH13 26-11-2015 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
94/2015/QH13 25-11-2015 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 40
  Tổng lượt truy cập: 6506