Truy cập nội dung luôn

TRA CỨU VĂN BẢN TRA CỨU VĂN BẢN

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
104/2018/NĐ-CP 08-08-2018 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
2031/QĐ-UBND 27-07-2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
09/NQ-HĐND 13-07-2018 Nghị quyết về kết quả giám sát công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
24/2018/QĐ-TTg 18-05-2018 Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới
71/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
73/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
13/2018/TT-BCA 09-05-2018 Thông tư quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định tối thiểu cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự.
64/2018/NĐ-CP 07-05-2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản
03/CT-BCA 07-05-2018 Chỉ thị về củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân
61/2018/NĐ-CP 23-04-2018 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
55/2018/NĐ-CP 16-04-2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
844/QĐ-UBND 02-04-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
841 /QĐ-UBND 02-04-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang
840 /QĐ-UBND 02-04-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang
839/QĐ-UBND 02-04-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
768/QĐ-UBND 26-03-2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
03/2018/TT-BTP 10-03-2018 Thông tư quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
1185/CAT-PV28 04-03-2018 V/v thông báo tình hình ANTT trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh
555/QĐ-UBND 02-03-2018 về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
21/2018/NĐ-CP 23-02-2018 Quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ
01/2018/TT-BTNMT 07-02-2018 Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
15/2018/NĐ-CP 02-02-2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
13/2018/NĐ-CP 23-01-2018 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
163/2017/NĐ-CP 30-12-2017 Quy định về kinh doanh dịch vụ LOGISTICS
4292/QĐ-CAT-PV11 29-12-2017 Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an tỉnh
144/2017/TT-BTC 29-12-2017 Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
157/2017/NĐ-CP 27-12-2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022
149/2017/NĐ-CP 26-12-2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tụ do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022
61/2017/TT-BCA 14-12-2017 Quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự
27-NQ/HĐND 08-12-2017 Thông qua Điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 15514