Truy cập nội dung luôn

CHI TIẾT

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”
10/09/2022

Sáng 08/9, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đọan 2022 - 2023 trong đoàn viên Thanh niên Công an Tiền Giang.

Thời gian thực hiện phong trào được triển khai từ tháng 8/2022 đến tháng 6/2023, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chia thành 05 cụm thi đua.

Các cụm thi đua ký kết thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Ảnh: Hồ Sương

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an Tiền Giang xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân”, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu, nội dung kế hoạch hành động cụ thể như: xung kích, nghiên cứu, học tập, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn; xung kích thực hiện hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; xung kích đăng ký, đảm nhận các khâu yếu, việc khó, việc đột xuất, tồn đọng; chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân; nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác chuyên môn thông qua đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; tình nguyện chung sức cùng cộng đồng. Đồng thời, đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% các cụm thi đua tổ chức các hình thức ký giao ước thi đua thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; 100% cơ sở Đoàn duy trì thường xuyên, có chất lượng ít nhất 01 hoạt động tình nguyện tại chỗ, phấn đấu xây dựng và thực hiện 01 công trình, phần việc thanh niên; 100% đoàn viên thanh niên ký cam kết thực hiện các nội dung thi đua, tham gia ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên, hoạt động dân vận, tình nguyện, xã hội tình nghĩa tại địa bàn dân cư...

Căn cứ vào nội dung ký kết giao ước thi đua, Ban Chấp hành Đoàn Công an các đơn vị, địa phương sẽ đề ra biện pháp cụ thể, thiết thực, vận dụng phù hợp với tình hình thực tế, tạo động lực thúc đẩy đoàn viên thanh niên quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn và phong trào đoàn.

Các cụm thi đua ký kết thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Ảnh: Hồ Sương

Hồ Sương

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-