Truy cập nội dung luôn

CHI TIẾT

Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Tiền Giang (cấp huyện)
07/08/2022

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Ghi chú

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH: 01 TTHC

1.

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông  (thực hiện tại cấp huyện)

Công an cấp huyện

Mức độ 4

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ: 03 TTHC

 1.  

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Công an cấp huyện

Mức độ 4

 1.  

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Mức độ 4

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Mức độ 4

III. LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯƠC CÔNG DÂN: 07 TTHC

 1.  

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Công an cấp huyện

Mức độ 4

 1.  

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân

Mức độ 4

 1.  

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Mức độ 4

 1.  

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Mức độ 2

 1.  

Đổi thẻ Căn cước công dân

Mức độ 3

 1.  

Cấp lại thẻ Căn cước công dân

Mức độ 3

 1.  

Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

Mức độ 3

IV. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ: 07 TTHC

 1.  

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu

Công an cấp huyện

Mức độ 3

 1.  

Đăng ký sang tên xe trong cùng điểm đăng ký 

Mức độ 3

 1.  

Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến

Mức độ 3

 1.  

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Mức độ 3

 1.  

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Mức độ 3

 1.  

Đăng ký xe tạm thời

Mức độ 4

 1.  

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Mức độ 4

V. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO: 02 TTHC

 1.  

Giải quyết khiếu nại không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

Công an cấp huyện

Mức độ 2

 1.  

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

Mức độ 2

VI. LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY: 07 TTHC

1.

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

Công an cấp huyện

Mức độ 4

2.

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

Mức độ 3

3. Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy   Mức độ 3
4. Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy   Mức độ 4
5. Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy   Mức độ 4
6. Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)   Mức độ 3
7. Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)   Mức độ 3

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-