Truy cập nội dung luôn

CHI TIẾT

Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Tiền Giang (cấp xã)
07/08/2022

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Ghi chú

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH: 02 TTHC

 1.  

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú

Công an cấp xã

Mức độ 4

 1.  

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông  (thực hiện tại cấp xã)

Mức độ 4

II. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CỨ TRÚ: 11 TTHC

 1.  

Đăng ký thường trú

Công an cấp xã

Mức độ 4

 1.  

Xóa đăng ký thường trú

Mức độ 4

 1.  

Đăng ký tạm trú

Mức độ 4

 1.  

Gia hạn tạm trú

Mức độ 4

 1.  

Xóa đăng ký tạm trú

Mức độ 4

 1.  

Thông báo lưu trú

Mức độ 4

 1.  

Khai báo tạm vắng

Mức độ 4

 1.  

Tách hộ

Mức độ 4

 1.  

Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Mức độ 4

 1.  

Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, ăng ký tạm trú

Mức độ 4

 1.  

Xác nhận thông tin lưu trú

Mức độ 4

III. LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN: 02 TTHC

 1.  

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Công an cấp xã

 

Mức độ 2

 

Thông báo số định danh cá nhân

Mức độ 4

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ: 01 TTHC

1.

Thông báo khai báo vũ khí thô sơ

Công an cấp xã

Mức độ 2

V. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ: 07 TTHC

 1.  

Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Công an cấp xã

 

Mức độ 3

 1.  

Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Mức độ 3

 1.  

Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Mức độ 3

 1.  

Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Mức độ 3

 1.  

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Mức độ 3

 1.  

Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Mức độ 4

 1.  

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã

Mức độ 4

V. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO: 02 TTHC

 1.  

Giải quyết khiếu nại thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

Công an cấp xã

 

Mức độ 2

 1.  

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

Mức độ 2

VI. LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY: 01 TTHC

1.

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

Công an cấp xã

 

Mức độ 3

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-