Truy cập nội dung luôn

CHI TIẾT

Hội đồng khoa học và công nghệ Công an tỉnh họp nghiệm thu 2 đề tài khoa học lịch sử cấp cơ sở
24/12/2020

Thực hiện Quyết định số 4501/QĐ-CAT-TM, ngày 6/11/2020 của Giám đốc Công an tỉnh về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu 02 đề tài khoa học lịch sử cấp cơ sở, ngày 23/12/2020, Hội đồng khoa học và công nghệ Công an tỉnh tổ chức họp nghiệm thu 02 đề tài:

1. Đề tài: Công an nhân dân tỉnh Tiền Giang - Biên niên sự kiện lịch sử (1996 - 2015) do đơn vị phòng Tham mưu chủ trì và đồng chí Thượng tá Lê Quốc Thắng – Trưởng phòng Tham mưu làm Chủ nhiệm.

2. Đề tài: Thanh tra Công an tỉnh Tiền Giang - Biên niên sự kiện Lịch sử (1977 – 2010) do đơn vị Thanh tra chủ trì và đồng chí Thượng tá Hồ Thị Lệ Thu – Chánh Thanh tra làm Chủ nhiệm.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện, các Chủ nhiệm, Ban biên soạn đã cố gắng thu thập tư liệu, sưu tầm các hình ảnh, sự kiện lịch sử đảm bảo phản ánh một cách trung thực, đầy đủ khách quan, khoa học quá trình chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của lực lượng Công an Tiền Giang nói chung và lực lượng Thanh tra nói riêng.

Đồng chí Thượng tá Lê Quốc Thắng – Trưởng phòng Tham mưu – Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt​

Tại buổi họp Hội đồng nghiệm thu, đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Phúc Nghiệp – Trưởng phòng Lịch sử Đảng – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhận xét, đánh giá: Đề tài “Công an nhân dân tỉnh Tiền Giang - Biên niên sự kiện lịch sử (1996 - 2015)” và “Thanh tra Công an tỉnh Tiền Giang - Biên niên sự kiện Lịch sử (1977 – 2010)” là công trình khoa học hết sức cần thiết nhằm đánh giá, khẳng định những đóng góp quan trọng của Công an Tiền Giang nói chung, lực lượng Thanh tra nói riêng trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thông qua việc biên soạn biên niên sự kiện lịch sử nhằm ghi lại những chiến công, các mặt công tác công an trong việc giữ gìn an quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng; qua đó giáo dục sâu sắc và khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Ngành và của lực lượng Công an Tiền Giang.

Đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Phúc Nghiệp – Trưởng phòng Lịch sử Đảng – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu nhận xét, đánh giá

Qua 1 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất bản thảo 02 công trình lịch sử: Công an nhân dân tỉnh Tiền Giang -Biên niên sự kiện lịch sử (1996 – 2015) và Thanh tra Công an tỉnh Tiền Giang - Biên niên sự kiện lịch sử (1977 – 2010) cho người đọc hình dung được quá trình xây dựng, trưởng thành của lực lượng Công an Tiền Giang, lực lượng Thanh tra trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn an ninh chính trị, xây dựng lực lượng và bảo vệ Tổ quốc.

Các ý kiến của thành viên Hội đồng đều thống nhất cơ bản về bố cục, nội dung, sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, Bộ Công an, Đảng bộ địa phương, quá trình chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an Tiền Giang cũng như lực lượng Thanh tra. Mặc dù về tư liệu cũng cần được bổ sung chỉnh sửa để làm phong phú thêm biên niên sự kiện lịch sử của lực lượng Công an Tiền Giang nói chung và của lực lượng Thanh tra nói riêng, nhưng những vấn đề cơ bản đã được Hội đồng thống nhất.

Hội đồng đã thống nhất bỏ phiếu nghiệm thu 02 đề tài đạt Xuất sắc./.

 Xuân Triêu

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-