Truy cập nội dung luôn

CHI TIẾT

Nghị quyết quy định việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Đội dân phòng; mức hỗ trợ hàng tháng cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
04/08/2022

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X thống nhất thông qua Nghị quyết quy định việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Đội dân phòng; mức hỗ trợ hàng tháng cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Trong 5 năm qua (2016 - 2021), trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra 169 vụ cháy, gây thiệt hại về người (4 người chết, 8 người bị thương); thiệt hại về tài sản ước tính trên 360 tỷ đồng. Trong đó, Đội dân phòng với vai trò là lực lượng tại chỗ đã kịp thời cứu chữa 40 vụ trước khi lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đến hiện trường, góp phần ngăn chặn cháy lan, cháy lớn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 873 Đội dân phòng. Tuy nhiên, thời gian qua, điều kiện hoạt động của Đội dân phòng cũng còn nhiều khó khăn do chưa được trang bị phương tiện, công cụ PCCC và CNCH theo quy định dẫn đến công tác xử lý ban đầu kém hiệu quả, chưa kịp thời là một phần nguyên nhân gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Nghị Quyết gồm 02 nội dung chính: Trang bị danh mục, số lượng, phương tiện PCCC và CNCH cho các Đội dân phòng theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 150/TT-BCA bắt buộc trang bị cho mỗi Đội dân phòng; Quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với Đội trưởng là 17% lương tối thiểu vùng/người/tháng; Đội phó là 15% lương tối thiểu vùng/người/tháng.

Đối tượng áp dụng gồm: Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập, tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Việc ban hành Nghị Quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 là kịp thời và cần thiết, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang trong bối cảnh điều kiện hoạt động của Đội dân phòng cũng còn nhiều khó khăn, chưa được trang bị phương tiện PCCC và CNCH theo quy định, với mức hỗ trợ hằng tháng theo lương tối thiểu vùng sẽ tăng mức hỗ trợ cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng (Theo Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND ngày 5/8/2016 của HĐND tỉnh, Đội trưởng chỉ được hỗ trợ 0,3 mức lương cơ sở/tháng, Đội phó được hỗ trợ 0,25 mức lương cơ sở/tháng) để động viên và tạo điều kiện cho lực lượng này yên tâm công tác.

Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2022 thay thế Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND ngày 5/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

File đính kèm: Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022.

Minh Luân

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-