Truy cập nội dung luôn

CHI TIẾT

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
01/10/2020

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;

          Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

          Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

          Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

          Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

          Căn cứ Quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm số 1119/QĐ-TTTVPT ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;

          Căn cứ Quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm số 01/QĐ-TTTVPT ngày 04/3/2020 của Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Tiền Giang;

          Căn cứ Quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm số 02/QĐ-TTTVPT ngày 04/3/2020 của Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Tiền Giang;

          Căn cứ Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;

          Căn cứ Quyết định số 3452/QĐ-CAT-CSKT ngày 16/9/2020 của Công an tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;

          Căn cứ Thông báo số 3265/CAT-CSKT ngày 21/9/2020 của Công an tỉnh Tiền Giang về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

          Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản theo Thông báo số 3265/CAT-CSKT ngày 21/9/2020. Công an tỉnh Tiền Giang nhận được 03 hồ sơ tham gia đăng ký và gửi hồ sơ năng lực, cụ thể như sau:

STT

Đơn vị nộp hồ sơ

Địa chỉ

Thù lao, phí dịch vụ đấu giá

Ghi chú

Đấu giá thành

Đấu giá không thành

01

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ

số 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, P8, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

2.000.000đ

800.000đ

Hồ sơ đầy đủ

02 

Chi nhánh 2 Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam

số 88, đường Nguyễn Thị Thập, P.10, TP. Mỹ Tho, tỉnh  Tiền Giang

1.200.000đ

1.000.000đ

Hồ sơ đầy đủ

03

Công ty đấu giá hợp danh Bá Tòng

số 420 đường Thái Sanh Hạnh, phường 9, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

3.640.000đ +5% chênh lệch

1.200.000đ

Hồ sơ đầy đủ

          Qua xem xét hồ sơ năng lực, hồ sơ pháp lý, thư báo giá và phương án tổ chức bán đấu giá của các tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nêu trên. Công an tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu đối với lô hàng hóa là hàng tạp hóa các loại, cụ thể:

Tiêu chí

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ

Chi nhánh 2 Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam

Công ty đấu giá hợp danh Bá Tòng

Cơ sở vật chất

Đạt

Đạt

Đạt

Phương án đấu giá

Đạt

       Đạt

Đạt

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá tài sản

Đạt

Đạt

Đạt

Thù lao dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản

2.000.000đ

1.200.000đ

3.640.000đ +5%chênh lệch

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

Đạt

Đạt

Đạt

Thực hiện đúng các trình tự, thủ tục về đấu giá tài sản.

Đạt

Đạt

Đạt

          Căn cứ các tiêu chí của các đơn vị tham gia tổ chức đấu giá tài sản. Công an tỉnh Tiền Giang lựa chọn:

          1. Tên đơn vị cung cấp dịch vụ: Chi nhánh 2 Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam.

          Địa chỉ: số 88, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh  Tiền Giang.

          Lý do lựa chọn: phí thù lao dịch vụ đấu giá trong trường hợp đấu giá thành của chi nhánh 2 Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam thấp hơn so với 02 công ty đấu giá còn lại. Ngoài ra Chi nhánh 2 Công ty đấu giá Hợp danh Thanh Nam đã tổ chức đấu giá nhiều tài sản do công an các đơn vị địa phương thuộc Công an tỉnh Tiền Giang đã ký hợp đồng, thủ tục bán đấu giá thực hiện đầy đủ, công khai, tỉ lệ đấu giá thành cao.

          2. Nội dung: thực hiện bán đấu giá tài sản đối với lô hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu mặt hàng hàng tạp hóa các loại (quần áo, vải, giày dép, bút bi, vỏ xe,....v.v).

          3. Giá khởi điểm: 85.512.000đồng (Tám mươi lăm triệu năm trăm mười hai nghìn đồng).

          Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày ra thông báo, đề nghị Chi nhánh 2 Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Tiền Giang để ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản nêu trên theo quy định. Các đơn vị không được lựa chọn sẽ không được hoàn trả hồ sơ.

          Công an tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá đối với lô hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu để các đơn vị biết, thực hiện./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(4.0/5)
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-