Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin - Danh mục Danh sách tin - Danh mục

​Hội đồng định giá, xử lý, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, Công an huyện Tân Phước thông báo tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện công tác bán đấu giá tài sản thanh lý tang vật, phương tiện vi...
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu; Căn cứ Công văn số 1589/UBND-KT ngày 10/4/202...

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hà...

Hội nghị công tác kế toán quý III – 2019
Hội nghị công tác kế toán quý III – 2019

Ngày 10/10, Phòng Hậu cần Công an tỉnh tổ chức hội nghị công tác kế toán quý III – 2019.

...

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang truy cập : 135
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 405402