Truy cập nội dung luôn

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Thành lập ngày 25/8/1945 với tên gọi Quốc gia tự vệ cuộc.

Là một bộ phận lực lượng vũ trang nhân dân, có nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong phạm vi tỉnh Tiền Giang, phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động gây tổn hại đến an ninh trật tự nhằm bảo vệ chính quyền và cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân.

Ngay sau Cách mạng  Tháng Tám thành công, ngày 25/8/1945 tổ chức công an đầu tiên được thành lập tại Mỹ Tho - Gò Công với tên gọi Quốc gia tự vệ cuộc. Ngày 21/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh về việc thành lập Việt Nam Công an vụ, theo đó đến quý II-1946 đổi là Ty Công an Mỹ Tho, Ty Công an Gò Công.

Sau 30/4/1975, 02 tỉnh Mỹ Tho, Gò Công hợp nhất thành tỉnh  Tiền Giang. Ty Công an Mỹ Tho và Ty Công an Gò Công sáp nhập lại thành Ty Công an Tiền Giang.

Chức năng: Làm tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an các đơn vị, địa phương về các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Công an.

Bộ máy tổ chức: có 43 đơn vị cấp tỉnh (gồm: 15 đơn vị khối cảnh sát, 09 đơn vị khối an ninh, 09 đơn vị khối xây dựng lực lượng), 08 huyện, 01 thị xã, 01 thành phố.

Thành tích: Được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý:

- Huân chương Hồ Chí Minh;

- 12 Huân chương Quân công;

- 181 Huân chương Chiến công;

- 226 Huân chương Quyết thắng;

- 36 Huy chương Giải phóng;

- 2711 Huy chương Chiến sĩ vẻ vang;

- 160 Huy chương Bảo vệ ANTQ;

- 11 tập thể và 07 cá nhân Anh hùng LLVTND;

- Thủ tướng Chính phủ tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc" từ năm 1994 đến 2002;

- Bộ  Công an tặng cờ "Đơn vị thi đua khá nhất" từ năm 1989 đến 1993; UBND tỉnh tặng cờ "Ngành có phong trào khá nhất" từ năm 1997 đến năm 2004.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang truy cập : 135
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 405402