Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 21 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
19/NQ-CP 16-02-2022 Nghị quyết ban hành Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 221-225 1-lượt Xem
55/NQLT-ĐĐBQH-HĐND-UBND-UBMTTQVN 30-12-2021 Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026 giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
32/2021/NQ-HĐND 08-12-2021 Nghị quyết quy định về nhà ở tối thiểu để công dân được đăng ký thường trú tại chổ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
44/NQ-HĐND 08-12-2021 Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022 3-lượt Xem
30/2021//NQ-HĐND 08-12-2021 Nghị quyết quy định không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
27/2021//NQ-HĐND 08-12-2021 Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi than toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Tiền Giang quản lý 3-lượt Xem
25/2021//NQ-HĐND 08-12-2021 Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
45/NQ-HĐND 08-12-2021 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2022 2-lượt Xem
84/NQ-CP 05-08-2021 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 3-lượt Xem
76/NQ-CP 15-07-2021 Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 3-lượt Xem
31/NQ-HĐND 10-12-2020 Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025 3-lượt Xem
24/2020/NQ-HĐND 10-12-2020 Nghị quyết quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
40/NQ-HĐND 10-12-2020 Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 16-lượt Xem
34/NQ-HĐND 10-12-2020 Thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 12-lượt Xem
31/2020/NQ-HĐND 10-12-2020 Quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho Dân quân và mức phụ cấp hàng tháng cho Ấp đội trưởng, Khu đội trưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 8-lượt Xem
140/NQ-CP 02-10-2020 Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 3-lượt Xem
23/2020/NQ-HĐND 30-09-2020 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 12-lượt Xem
09/NQ-HĐND 13-07-2018 Nghị quyết về kết quả giám sát công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 10-lượt Xem
27-NQ/HĐND 08-12-2017 Thông qua Điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 2-lượt Xem
29/2017/NQ-HĐND 08-12-2017 NGHỊ QUYẾT Quy định một số nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 3-lượt

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT