Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 55 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
40/2022/QĐ-UBND 24-11-2022 Quyết định ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 9-lượt Xem
03/2022/QĐ-TTg 18-02-2022 Quyết định về tiêu chuẩn định mức nhà ở công vụ 10-lượt Xem
10695/QĐ-BCA 25-12-2021 Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022 44-lượt Xem
3316/QĐ-UBND 07-12-2021 Quyết định ban hành Quy định tạm thời về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 9-lượt Xem
49/2021/QĐ-UBND 30-11-2021 Quyết định quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 4-lượt Xem
45/2021/QĐ-UBND 01-11-2021 Quyết định ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 4-lượt Xem
1579/QĐ-TTg 22-09-2021 Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 3-lượt Xem
39/2021/QĐ-UBND 13-09-2021 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 3-lượt Xem
35/2021/QĐ-UBND 19-08-2021 Ban hành Danh mục các khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 9-lượt Xem
3458/QĐ-BNN-TCLN 03-08-2021 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 8-lượt Xem
2054/QĐ-BCĐ 03-08-2021 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí tạm thời về việc thẩm định, công nhận và kiểm tra sau công nhận phương án "03 tại chỗ" đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 16-lượt Xem
1940/QĐ-UBND 22-07-2021 Quyết định về việc Phê duyệt danh mục, lộ trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 6-lượt Xem
874/QĐ-BTTTT 17-06-2021 Quyết định về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 6-lượt Xem
20/2021/QĐ-TTg 03-06-2021 Quyết định ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai 4-lượt Xem
1794/QĐ-UBND 22-04-2021 Về việc điều chỉnh danh sách giám định viên tư pháp 8-lượt Xem
804/QĐ-UBND 02-04-2021 Ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021 7-lượt Xem
523/QĐ-TTg 01-04-2021 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 4-lượt Xem
38/2021/NĐ-CP 29-03-2021 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo 9-lượt Xem
37/2021/NĐ-CP 29-03-2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân 13-lượt Xem
637/QĐ-UBND 19-03-2021 Công bố Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ 4-lượt Xem

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT