Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 8 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
18-CT/TW 26-10-2022 Chỉ thị của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 2-lượt Xem
18/CT-TTg 09-07-2021 Về xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã 10-lượt Xem
40/CT-TTg 02-11-2020 Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản 10-lượt Xem
16/CT-TTg 2020 31-03-2020 Chỉ thị 16/CT-TTg 2020 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 17-lượt Xem
16/CT-BTTTT 25-03-2020 Chỉ thị số 16/CT-BTTTT ngày 25/3/2020 của Bộ Thông tin và truyền thông phát động cuộc vận động ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số 6-lượt Xem
25/CT-TTg 31-08-2018 Về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu 4-lượt Xem
03/CT-BCA 07-05-2018 Chỉ thị về củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân 12-lượt Xem
35/CT-TTg 07-09-2017 Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử 5-lượt Xem

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT